Nieuws volgens datum: 30 Jan, 2018

BUZA wil intensievere samenwerking met Surinaamse diaspora

NII

PARAMARIBO – Teneinde Surinamers in de diaspora te betrekken bij de ontwikkeling van Suriname, werd een workshop ‘Mapping of the Diaspora’ gehouden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA). Aan de workshop die van 22 tot en met 24 januari plaatsvond, namen diverse relevante groepen uit de publieke en private sector deel, alsook de niet-gouvermentele organisaties (ngo’s). Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) in een persbericht.

Tijdens deze workshop moesten de participanten in werkgroepverband vier vragen beantwoorden over de diaspora. Hun input zal gebruikt worden voor het uitzetten van de ‘Road Map for the Diaspora’, teneinde de diaspora zo efficiënt en effectief mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van ons land. De deelnemers hebben zich tijdens de discussies gebogen over vier elementen: doelen, kennis over de diaspora, het opbouwen van vertrouwen en de mobilisatie van de diaspora voor de ontwikkeling van ons land. Enkele vragen die bij deze discussies beantwoord moesten worden door de diverse werkgroepen, zijn onder meer: Welke moeten de doelstellingen zijn van een beleid gericht op betrokkenheid van de diaspora, is er voldoende kennis aanwezig over de diaspora, is er  een goede relatie tussen Suriname en haar diaspora en tenslotte: Hoe moet de diaspora gemobiliseerd worden voor de ontwikkeling van ons land ?…[+]