Nieuws volgens datum: 1 Feb, 2018

Sambel Trasie brengt bezoek aan BIZA-minister

noersalim

PARAMARIBO – De theatergroep Sambel Trasie heeft een bezoek gebracht aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BIZA). Het bezoek kent een tweedelig doel. In de eerste plaats diende het om elkaar te leren kennen en in de tweede plaats om na te gaan op welke wijze het ministerie en de theatergroep voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Met name als het gaat om oplossingen te vinden voor de sociaal-maatschappelijke vraagstukken waarmee de samenleving geconfronteerd raakt. Dit meldt het ministerie in een persbericht.

“In tijden van schaarste is het aangaan van samenwerkingsverbanden met de verschillende maatschappelijke groeperingen niet slechts een streven, maar tegelijkertijd ook een noodzaak”, stelt Noersalim. Ook kan samenwerken leiden tot, de door de overheid, beoogde efficiëntie en kan bovendien kostenbesparend werken. Daarnaast is samenwerken een krachtig middel om betrokkenheid van de samenleving te motiveren en te bewerkstelligen.

Theater is bij uitstek het instrument dat kan worden ingezet om voorlichting te geven en boodschappen te verspreiden, vooral als het gaat om onderwerpen die in de gemeenschap gevoelig liggen. Een theatervoorstelling kan de gevoeligheid van bepaalde thema’s zoals geweld, op een prettige manier wegnemen, waardoor het onderwerp toegankelijker wordt om erover te praten. Het beleidsgebied Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van BIZA heeft onder andere de taak om de gemeenschap voor te lichten als het gaat om vraagstukken die gender(on)gelijkheid en de daarmee verbonden thema’s aangaat…[+]