Nieuws volgens datum: 23 Feb, 2018

Man beroofd van SRD 3500

SRD 35000 boete voor

PARAMARIBO – Een 51-jarige man is dinsdagmiddag in het district Wanica beroofd. Hij verklaarde bij de politie dat hij een winkel exploiteert aan de Samboerastraat. Tegenover zijn winkel staat een speeltuin. De benadeelde bracht zijn dochtertje om te spelen en liep terug naar zijn handelszaak. Een rover naderde hem van achteren en griste met geweld SRD 3500 uit zijn broekzak weg. Met het buitgemaakte geld maakte hij zich uit de voeten. De dader was gekleed in een witte trui en zwarte korte broek. Hij had een groene pet op en is nog voortvluchtig. Het slachtoffer liep geen letsel op. Bij de politie is melding gemaakt van de beroving waarna die ter plaatse ging voor onderzoek. Zij is bezig de man op te sporen…[+]

Sekswerkster overvallen

politie

PARAMARIBO – Een 20-jarige sekswerkster is maandagavond in Paramaribo overvallen. Zij stond langs de straat toen een witte wagen bij haar stopte. Een man sprong eruit en liep naar haar toe. Hij was gekleed in een witte trui en blauwe broek. Er zaten nog twee andere personen in de gereedstaande wagen. De rover greep naar de tas van het later slachtoffer maar zij verzette zich hevig en begon om hulp te gillen. Hij rende toen terug naar de wagen zonder dat hij iets kon buitmaken. Samen met zijn kompanen reed hij weg. Zij liep geen letsels op. De rovers zijn nog voortvluchtig; het kenteken van de auto waarin zij zaten is onbekend. De politie onderzoekt deze zaak…[+]

Misiekaba waarschuwt voor dreigende kolonisatie via buitenlandse bedrijven

tn_a_misiekaba

PARAMARIBO – De regering zal er voor moeten waken dat het lokaal ondernemerschap niet weggedrukt wordt door buitenlandse bedrijven. Volgens parlementariër Andre Misiekaba (NDP) zal door nalatigheid de Surinaamse arbeidsmarkt kunnen verworden tot een slavenmarkt. Hij legt vooral de nadruk op de goede perspectieven voor een olievondst in het Surinaamse zeegebied.

Dit betekent dat er een toestroom zal zijn van buitenlandse bedrijven die misbruik zouden kunnen maken van hun machtspositie als schepper van werkgelegenheid. “We willen niet dat ons land via de achterdeur van de economie wordt gekoloniseerd en wij tot moderne slaven worden teruggeworpen”, stelt Misiekaba. Er zal wetgeving moeten komen, waarbij er duidelijke richtlijnen zijn hoe buitenlandse bedrijven zich horen te gedragen ten opzichte van de lokale ondernemers. Hun komst zal juist een meerwaarde moeten    betekenen met betrekking       tot kwaliteitsverbetering en modernisering.

“Ik wil er bij de regering op aandringen, om nu reeds maatregelen te treffen door regelgeving te maken welke deze buitenlandse bedrijven verplicht om samen te werken met onze eigen lokale ondernemers, wanneer zij zich hier willen vestigen. Hierdoor worden onze lokale ondernemers straks niet weggedrukt uit de markt, maar geeft het onze eigen bedrijven de mogelijkheid om kennis te maken met nieuwe technieken en kunnen ze zo versterkt worden”, zegt de NDP- fractieleider.

In de wereld is al gangbaar dat landen dergelijke veiligheidskleppen inbouwen om greep te blijven hebben op de arbeidsmarkt en het ondernemerschap. Wat dat betreft, hoeft Suriname volgens Misiekaba het wiel niet opnieuw uit de vinden. Deze maatregelen zouden nu al voorbereid moeten worden, in afwachting van een olievondst. “Het behoeft immers geen betoog dat men er alles aan wil doen om dit land met haar enorme rijkdom weer in hun macht te krijgen en uit handen van ons volk en deze volksgerichte regering te halen. We hebben de moves de afgelopen maanden gemerkt. Men probeert steeds weer om het land te destabiliseren. Men is steeds bezig om op te roepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid”, aldus de NDP-fractieleider tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling 2018…[+]