Nieuws volgens datum: 23 Aug, 2018

Dr-Nickerie wil ordening dependance BAZO-Nickerie

bazo

NICKERIE – Na aanhoudende klachten vanuit de gemeenschap over de onheuse behandeling die zij krijgt bij de dependance van de afdeling Basiszorg (BAZO) van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) in Nickerie, is deze kwestie dinsdag in een openbare vergadering van de Districtsraad (dr) van Nickerie behandeld. De gemoederen liepen tijdens de vergadering hoog op.

De raadsleden waren het er unaniem over eens dat er maatregelen getroffen moeten worden tegen ambtenaren die de mensen ongepast bejegenen. Daarnaast is de opvang van de mensen ook niet om naar huis te schrijven. Zij moeten urenlang staan op een locatie waar er geen stoelen of banken voor wachtenden zijn en ook geen bescherming tegen zon en regen. De dr-leden vinden dat er zo gauw mogelijk een beslissing genomen moet worden door de leiding van de afdeling. Staande de vergadering wilden de leden dat er gebeld werd naar de minister van Sozavo of naar het hoofd van de afdeling. Op verzoek van het lid Arthur Braafheid werd de vergadering geschorst. Tijdens de schorsing maakte ondervoorzitter Aziz Khodabaks telefonisch contact met de heer Mase van de afdeling BAZO.

Na de schorsing hield Khodabaks de leden voor dat Mase hem te kennen heeft gegeven bekend te zijn met de klachten over de onheuse behandelingen en overige zaken. Aan de ondervoorzitter gaf hij aan de leden te vragen met voorstellen te komen…[+]

Belfort geeft schoolpakketten aan leerlingen

Justitie

PARAMARIBO – DNA-lid Edward Belfort (ABOP) heeft in het weekend ongeveer vijftig leerlingen een schooltas met spullen gegeven. Dit gebeurde bij zijn woning aan de Coesewijnestraat. Behalve de schoolspullen kregen de kinderen ook vijf kilogram rijst mee die gesponsord is door rijstbedrijf Manglie. Belfort zegt aan de krant dat hij het afgelopen schooljaar ongeveer veertig scholen bezocht. Hij nodigde daarom de bestgeslaagden van die scholen uit om schoolspullen in ontvangst te nemen.

Van sommige scholen waren er meerdere leerlingen aanwezig. Volgens hem is het de bedoeling de kinderen te stimuleren om hun best te doen op school. Hij bezocht landelijk mulo- en lagere scholen om motivatiesessies te houden. Hij kreeg voor zijn werk sponsor van Pets Promotion en Mitra nv. Hij zei tegen de kinderen om hun best te blijven doen zodat zij een goede functie in de maatschappij mogen bekleden. Belfort weet dat niet alle kinderen het financieel goed hebben. Hij merkte verder op dat er leerkrachten zijn die onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Dat mocht hij van de leraren zelf vernemen. Ook viel het hem op dat OS Sunnypoint 1 en OS Sunnypoint 2 veel leerlingen hebben. Hij bewondert de leerkrachten die met zoveel kinderen die diverse problemen voorleggen, hun werk blijven doen…[+]