Nieuws volgens datum: 28 Aug, 2018

Huis aan huis evangelisatiecampagne Gemeente Bethania

bethania

PARAMARIBO –  De jubileumcommissie 45 jaar Gemeente Bethania organiseert van 27 tot en met  31 augustus een ‘Huis aan huis Evangelisatiecampagne’ in de omliggende wijken onder het thema ‘Keert weer …!’. De bedoeling van deze evangelisatiecampagne is dat de blijde boodschap van Jezus’ liefde naar de bewoners toegebracht wordt en dat gemeenteleden, die om uiteenlopende redenen in geen jaren meer naar de Bethaniakerk van de EBGS zijn gekomen, worden uitgenodigd om de kerk te bezoeken.

 

De wijken die zullen worden bezocht zijn Tammenga op 27 augustus, Kasabaholo op 28 augustus, Balona op 29 augustus, Mattonshoop op 30 augustus en Cocobiaco/Cupido op 31 augustus.

Op 18 augustus werd er een toerustingbijeenkomst voor de deelnemers van de evangelisatiecampagne gehouden. Teams bestaande uit twee of drie personen zullen per dag vanuit de kerk naar een centraal punt in de wijk worden vervoerd. Alle bezoekers zullen herkenbaar zijn aan hun Augustus-maandstrikje. Elke middag zullen tussen 17.00 en 18.30 uur huisbezoeken worden afgelegd, waarbij er met bewoners gebeden, gezongen en gesproken wordt. Er zal hen daarbij een brochure met informatie over de Bethaniakerk der EBGS worden verstrekt. De huisbezoekjes duren ongeveer 10 tot 15 minuten per adres. Aan het einde van de middag zullen de teams vanuit de centrale plek weer naar de Bethaniakerk worden vervoerd, alwaar er een korte evaluatie zal plaatsvinden.

Gemeente Bethania hoopt middels deze evangelisatiecampagne het contact met oud-leden te hernieuwen en bewoners in de verschillende wijken te bereiken met het evangelie en aan te moedigen de kerkdiensten te bezoeken en geestelijk actief te zijn. Op 11 november bestaat gemeente Bethania 45 jaar. In dit verband zijn er gedurende het hele jaar activiteiten voor jong en oud ontplooid met een sociaal, pastoraal, fundraisings-, diaconaal, entertainment en/of evangeliserend karakter…[+]