Nieuws volgens datum: 3 Oct, 2018

MICS 6 onderzoek afgerond

NII

PARAMARIBO- Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO), de UNICEF en het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) bedanken alle huishoudens voor hun medewerking aan het MICS 6 onderzoek.

Het MICS onderzoek, dat door de UNICEF is ontwikkeld, staat bekend als de Multiple Indicator Cluster Survey (MICS 6) en is een onderzoeksmethode om de situatie en het welzijn van vrouwen en kinderen te meten en dient ook als nulmeting voor de monitoring van de ‘Sustainable Development Goals’ (Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

Het MICS 6 is in Suriname van start gegaan op 27 maart 2018 en is op 26 augustus 2018 succesvol afgerond. Het ministerie van SOZAVO is vorig jaar met ondersteuning van de UNICEF en in samenwerking met het ABS gestart met de voorbereidingen van dit onderzoek. In het onderzoek wordt ondermeer gemeten wat de stand van zaken is met betrekking tot de gezondheid van vrouwen in de vruchtbare leeftijdsperiode (15-49 jaar) en kinderen jonger dan 5 jaar. Van kinderen van 5-17 jaar wordt ook nagegaan wat de onderwijssituatie is, alsook het ontwikkelingsniveau. Vermeldenswaard is dat deze keer ook de mannen (15-49 jaar) geënquêteerd zijn geworden. Verder is ook bij huishoudens in stad en district nagegaan wat de situatie is, met betrekking tot de kwaliteit van drinkwater en de toegang tot sanitaire voorzieningen…[+]

Bestuurder zonder rijbewijs aangehouden

politie

PARAMARIBO – De bestuurder van een bestelbus, die niet in het bezit is van een rijbewijs en een aanrijding veroorzaakte, is in de kraag gevat. Hij kwam uit de inrit van een winkel aan de Ephraimzegenweg, terwijl een bromfietser rechtdoor reed. De automobilist verleende geen voorrang aan de bromfietser met als gevolg een botsing. De bromfietser liep een beenfractuur op en moest medisch worden behandeld. De politie ging naar de plaats voor onderzoek waarbij bleek dat de bestuurder niet in het bezit is van een rijbewijs. Hij werd aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Hij verkeerde niet onder invloed van alcohol…[+]

Wereld MSA Dag

msa

Jaarlijks op 3 oktober is het Meervoudige Systeem Atrofie (MSA) Dag of te wel World Multi Systeem Atrofie Day.

MSA is een progressieve neurologische aandoening. MSA wordt veroorzaakt door het afsterven van zenuwcellen in specifieke zones van de hersenen. De zones die het meest getroffen worden, zijn de basale kernen, de kleine hersenen en de hersenstam. Deze celdegeneratie veroorzaakt problemen met beweging, evenwicht en automatische functies van het lichaam, zoals controle over de urineblaas. Vaak begint het tussen de 50 en 60 jaar. MSA komt voor bij ongeveer 1 op de 20.000 mensen en is niet erfelijk en niet besmettelijk. De term MSA werd voor het eerst gebruikt in 1969, hoewel het reeds meerdere benamingen kreeg zoals olivopontocerebellaire atrofie (OPCA), striatonigrale degeneratie, Parkinson-plus en het Shy-Dragersyndroom. De verwarring die veroorzaakt is door deze meerdere naamgeving heeft geleid tot een internationale consensus door medisch experts in 1997, waarbij besloten werd de aandoening multisysteematrofie (MSA) te noemen.

Zenuwcellen in de aangedane delen in de hersenen worden kleiner en gaan verloren (atrofie). Dit kan waargenomen worden met een MRI-scan. Wanneer hersenweefsel wordt onderzocht onder de microscoop kunnen gliale inclusies worden gezien. Meestal is het eerste symptoom een vroegtijdig urineblaasproblemen: een toegenomen plasfrequentie, onvolledige lediging van de blaas of onmogelijkheid om urine te lozen (retentie). Deze problemen worden vaak toegeschreven aan het verouderingsproces of een aandoening van de prostaat bij mannen. Bij veel mannen komt dit voor in combinatie met een erectieprobleem. De behandeling van MSA betreft een combinatie van medicatie, gespecialiseerde hulpmiddelen en therapie. Bij bewegingsstoornissen wordt vaak dezelfde medicatie toegepast als bij de ziekte van Parkinson.

(Bron: Beleven)(foto:fijnedagvan.nl)…[+]