Nieuws volgens datum: 8 Mar, 2019

Duo hoort strafeis van vier jaar

clerks

PARAMARIBO – Claivel P en Rene F hoorden gisteren elk vier jaar celstraf tegen zich eisen voor een inbraak in een pand aan de Welgedacht A-weg op 6 september. Officier van justitie Shanta Mahadew zei dat de melding kwam dat twee mannen bezig waren goederen weg te dragen. Daar werd een zwarte wagen aangetroffen. Claivel P stond achter de wagen en er lagen huishoudelijke goederen daar.

Hij verklaarde dat hij uit huis ging om een taxirit te rijden. Het huis van de benadeelde was overhoop gehaald. Plaatselijk onderzoek wees uit dat het perceel was betreden door het gaasdraad aan de rechterzijde door te knippen. De voor- en achterdeur waren geforceerd. Twee matrassen waren opgerold om mee te nemen. De bewoner bevond zich in Nederland toen de inbraak plaatsvond. Getuigen vertelden aan de politie dat het voertuig eerst op een afstand stond geparkeerd. De goederen werden in zakken gesjouwd. Rene F verklaarde dat hij samen met zijn medeverdachte naar de plaats ging om een paar goederen weg te nemen. Hij was eerder op de bromfiets gereden naar de plaats om een kijkje te nemen. Mahadew zei dat het nimmer zo mag zijn dat goederen van personen die naar het buitenland gaan, weggedragen worden. Op 18 maart wordt de behandeling van deze zaak voortgezet….[+]

Gezamenlijk strijden voor verbetering van de positie van de vrouw

pl

PARAMARIBO-Elk jaar wordt op 8 maart de Internationale Dag van de Vrouw wereldwijd herdacht. Op deze dag worden de verworven vrouwenrechten gevierd en de strijd van de vrouw tegen ongelijkheid en discriminatie extra belicht. De realiteit leert dat de kloof tussen mannen en vrouwen op verschillende gebieden zoals gezondheid, politiek en gelijkheid op de werkvloer nog steeds groot is en gezien de mate waarin nu vooruitgang wordt geboekt, vrouwen nog ongeveer 100 jaar moeten wachten voordat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen volledig gedicht is.

De Pertjajah Luhur wil daarom op deze dag alle vrouwen aanmoedigen om voor zichzelf op te komen zodat ze als gelijken worden gezien en behandeld in hun gemeenschappen. De Pertjajah Luhur gelooft erin dat een gemeenschap sterker wordt wanneer alle burgers, ook vrouwen, hieraan hun bijdrage kunnen leveren. Met een sterke gemeenschap kan armoede beter bestreden worden. In een land waarin vrouwen economisch zelfstandig kunnen zijn zal dat ook betekenen dat de sociale veiligheid van vrouwen beter gewaarborgd kan worden.

Volgens een persbericht van de politieke partij is het daarom belangrijk om te strijden voor vrouwen om hun positie te versterken en gehoord te worden teneinde hun rechten te waarborgen. De Pertjajah Luhur werkt daarom ook met vrouwen om te identificeren welke veranderingen zij graag willen zien en denkt mee hoe die te realiseren. Wij willen werken aan een wereld waarin vrouwen dezelfde kansen genieten als mannen. Hiervoor hebben zich al een grote groep vrouwelijke en mannelijke strijders zich aangemeld bij de partij om zich in te zetten voor onder andere verbetering van de positie van de vrouw. Dit kunnen de vrouwen het best doen wanneer zij ook betrokken worden in de besluitvormingsprocessen van het land…[+]

DA’91 viert 28-jarig bestaan

DA 91

PARAMARIBO- DA’91 zal op 10 maart  haar 28 ste jaardag herdenken. In het kader hiervan zal de partij een bijzondere vergadering beleggen in de zaal van Art Lab aan de Gemenelandsweg 194. De slogan voor deze vergadering is: DA’91: Politiek Tra Fasi dati Sranan no Lasi. Het thema: “Wat heeft Suriname nodig, wat heeft de burger nodig” zal door verschillende sprekers belicht worden.  In het jaar 2018 koos de partij deze bijzondere vergadering te houden in het ressort Rainville. Dit jaar is het in het ressort Welgelegen!

Na het officieel gedeelte zal er ruimte zijn om informeel van gedachten te wisselen onder het genot van een hapje en drankje. Het Democratisch Alternatief ’91 ( Democratisch Alternatief ’91 , DA’91) is een liberale partij in Suriname met als voorzitter Angelic del Castilho. DA ’91 werd geproclameerd op 10 maart 1991 en was toen partij combinatie, bestaande uit vier politieke partijen, waaronder het Alternatief Forum ( opgericht in Augustus 1990) . De combinatie behaalde 9 zetels in de verkiezingen van 1991. In 2008 veranderde het Alternatief Forum haar naam in Democratisch Alternatief 91 (DA’91). Van 2005 tot 2010 participeerde DA’91 in de regering Venetiaan. Zij hadden de leiding over het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en de Surinaamse Ambassade te Jakarta, Indonesie. In 2015 participeerde DA’91 aan de verkiezingen als onderdeel van de partij-combinatie V7. DA’91 is 25 jaar onafgebroken vertegenwoordigd geweest in de DNA. DA’91 is de enige Surinaamse politieke partij waar een vrouw tot voorzitter is gekozen door de structuren conform de Statuten. Corruptie bestrijding, goed bestuur en kandidaten met een onbevlekt verleden hebben altijd centraal gestaan in de opstelling van de partij…[+]

Politie arresteert twee voor autodiefstal

politie

PARAMARIBO – De recherche van Paramaribo heeft twee mannen in de kraag gevat voor diefstal van een auto. Bij de politie was aangifte van de diefstal van het voertuig gedaan waarna er met het onderzoek een aanvang werd gemaakt. De benadeelde vertelde dat hij de verdachte kent. Hij werd op een gegeven moment door de verdachte beroofd van zijn auto en persoonlijke spullen, waarna hij de politie inschakelde.

De ressortpolitie droeg de zaak over aan de recherche die de verdachte opspoorde. Het bleek dat de verdachte in Albina zou zijn. De politie van Albina hield hem aan en droeg de man over aan de recherche. De verdachte vertelde dat hij de diefstal heeft gepleegd waarna hij de auto op de berm voor zijn huis plaatste. Volgens hem heeft zijn buurjongen het voertuig laten wegslepen, maar hij weet niet waar het naar toegebracht is. De auto zou als onbeheerd zijn aangemerkt en weggesleept. De politie hield de buurjongen ook aan, maar hij ontkent iets van de wagen af te weten. Beide verdachten zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld…[+]