Nieuws volgens datum: 3 Apr, 2019

Surinaamse Bankiersvereniging tekent MOU met Welten en FHR

bankiers

Op 29 maart 2019 heeft de Surinaamse Bankiersverenging, een Memorandum of Understanding (MOU) getekend met Welten International B.V. en het FHR Institute for Higher Education. Deze MOU stelt de voorwaarden vast van de samenwerking tussen deze partijen. De samenwerking houdt in dat er door Welten, FHR en de Surinaamse Bankiersvereniging, een opleidingshuis ontwikkeld zal worden, uitgaande van de behoeften van de bancaire- en verzekeringssector en aansluitend bij de huidige eisen van de financiële dienstverlening.

De Surinaamse Bankiersverenging stelt als voorwaarde dat integer en goed opgeleid personeel cruciaal is, om de bancaire- en verzekeringssector solide en integer te houden. Met de hoge internationale standaarden waaraan voldaan moet worden en de zorgplicht van banken, is de financiële sector genoodzaakt zich verder te ontwikkelen. Derhalve is het noodzakelijk dat de financiële sector, goed en gedegen opgeleid personeel met de juiste kennis en vaardigheden in dienst heeft. Tot op heden werden deze opleidingen niet aangeboden in Suriname. Deze opleidingen zijn bestemd voor de medewerkers van de Surinaamse banken en verzekeringsmaatschappijen. De Surinaamse Bankiersvereniging heeft in haar jaarprogramma opgenomen dat er gewerkt zal worden aan een volledig opleidingshuis in samenwerking met Welten en FHR.

In de MOU is onder andere opgenomen dat Welten naast de bestaande twee modules, Module Financiële Dienstverlening en Module Bancaire Sector, nieuwe financiële modules zal ontwikkelen. Lokale docenten, werkzaam bij het FHR Institute for Higher Education en/of de diverse financiële instellingen, zullen getraind worden in het verzorgen van deze modules aan bankiers en verzekeraars. Welten bezit over kennis en opleidingen die nodig zijn om de Surinaamse bancaire- en verzekeringssector te versterken. Het FHR Institute for Higher Education zal zorgdragen voor de duurzaamheid van de opleidingen. Deze samenwerking tussen Welten en FHR zal op basis van daartoe strekkende afspraken plaatsvinden onder auspiciën van de Surinaamse Bankiersvereniging...[+]

Economische indicatoren onderbouwen druk op valutamarkt niet

prominente ndp

PARAMARIBO – Fluctuatie van de wisselkoers is in strijd met de positieve economische indicatoren en perspectieven. In tegenstelling tot de crisisjaren 2014-2016 is het pad van economisch herstel reeds twee jaar ingezet en er is reeds sprake van een groei van meer dan 2 procent.
De inflatie is teruggedrongen naar minder dan 10 procent en de monetaire reserve is goed voor een importdekking van meer dan vier maanden; meer dan het minimale internationale vereiste van drie maanden. Amzad Abdoel van de Nationale Democratische Partij en voorzitter van de vaste commissie voor de Ontwerpstaatsbegroting 2019, vraagt zich af waarom er dan nog steeds zware druk is op de wisselkoers. “Als je naar deze indicatoren kijkt, dan zou de koers niet moeten fluctueren en niet moeten stijgen. Ook de betaling van rentes en aflossingen zijn nooit een probleem geweest. Ondanks de druk op de staatsbegroting is de regering altijd haar betalingsverplichtingen nagekomen”, zegt Abdoel die maandag de eerste spreker was bij de aanvang van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee.

“De inflatie is sterk gedaald en het overheidstekort wordt steeds kleiner. Vooral op de lopende rekening van de betalingsbalans is dat te volgen in de financiële nota en ook in de rapporten van alle internationale organisaties”, zegt Abdoel. Hij vermoedt dat niet-economische factoren ervoor zorgen dat de koers onder druk staat. Dit komt door handelingen door de samenleving zelf en externe ontwikkelingen zoals de stremming van de valutastroom naar Suriname. “Dat de koers stijgt en fluctueert, kan mijns inziens komen door paniekreacties en speculatief gedrag van hen die op koerswinsten uit zijn, maar vooral de stremming van de eurozendingen waardoor er nu minder US dollars voorradig zijn.”…[+]