Nieuws volgens datum: 4 Apr, 2019

Boete opgelegd aan winkelierster

jeugdparlement

SARAMACCA – De politie van regio West heeft bij een winkelierster in Calcutta in het district Saramacca, veertien slofs sigaretten van verschillende merken in beslag genomen. De sigaretten, die illegaal het land zijn binnengekomen en er dus geen accijnzen op zijn betaald, waren verborgen in een voertuig. Na goed speurwerk van de politie werd de contrabande gevonden. De commandant van politie regio West, Retitia Forster, deelt de krant mee dat de zaak is afgehandeld. Omdat het een economisch delict betreft, heeft de vrouw een boete betaald, waarna zij is heengezonden…[+]

Regionale archiefconferentie (CARBICA) een succes

CARBICA 3

PARAMARIBO- De regionale archiefconferentie, Caribbean Regional Branch (CARBICA), die in Suriname werd georganiseerd kan door de organisatoren als een succes worden beschouwd. Aan de workshop ‘Digital Records Management’ namen 90 participanten deel, afkomstig van zowel overheidsorganen als particuliere organisaties. Participanten hebben onder andere te kennen gegeven dat een nationaal E-Gov beleid dringend nodig is, zodat de werkprocessen van de overheidsadministratie op gestandaardiseerde wijze kunnen worden gedigitaliseerd.

Na bestudering van de aanbevelingen zal het ministerie van Binnenlandse zaken indien nodig een follow up geven aan deze workshop. Tijdens de paneldiscussie over ‘National and International Emergency Response’ hebben diverse sprekers hun visie hierover gedeeld. Kolonel Jerry Slijngard, directeur van de Kustwacht en coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), wees de aanwezigen erop dat cultuur erfgoedinstellingen tot nog toe niet in het vizier van de NCCR zijn, alhoewel ze wel behoren tot de prioriteitsgebieden van de organisatie. Deze cultuurinstellingen hebben thans het advies meegekregen om een rampenplan op te stellen voor hun organisatie. Het Nationaal Archief zal hiertoe een aanzet geven met ondersteuning van het NCCR. De CARBICA-vertegenwoordiger, Max Scriwanek introduceerde in zijn presentatie de Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN), die bij eventuele rampen in de regio hulp moet aanbieden aan erfgoedinstellingen.

Op de laatste dag van deze vierdaagse conferentie zijn vertegenwoordigers van diverse Caribische archiefinstellingen (Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados) en Europese archiefinstellingen (Nederland en Engeland), met elkaar in discussie getreden…[+]

Vrouw getuigt dat verdachte haar aanviel

clerks

PARAMARIBO – Een vrouw getuigde woensdag in de rechtszaal dat Steven K haar aanviel. Steven K wilde haar vermoedelijk beroven. Het slachtoffer getuigde in de rechtszaal dat zij aangifte heeft gedaan bij de politie. Zij bracht haar kind naar school en keerde terug. Toen zij bij haar appartement aankwam, zag zij de verdachte staan. Zij maakte de deur open waarbij hij haar aanviel. Hij spoot pepperspray in haar gezicht. De vrouw gilde en kreeg hulp. De politie was in de nabije omgeving en bood haar hulp aan. Het slachtoffer herkent de verdachte als degene die haar op de bewuste dag aanviel. Op 22 mei wordt de behandeling van deze zaak voortgezet…[+]