Nieuws volgens datum: 16 Apr, 2019

Man in borststreek gewond

mes

PARAMARIBO – Een 35-jarige man is in het district Saramacca in de linkerborststreek verwond. Hij moest als gevolg van deze steekpartij medisch worden behandeld. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. Uit zijn verklaring bij de politie blijkt dat hij in een bar was waar hij in een woordenwisseling raakte met een ander. Er ontstond op een gegeven moment een schermutseling tussen de verdachte en het slachtoffer waarna de verdachte hem een steekverwonding in de linkerborst toebracht. De politie kreeg de melding van de steekpartij en ging naar de plaats voor onderzoek. Zij is nog bezig de verdachte op te sporen. Het is niet bekend waarover de mannen precies een woordenwisseling kregen; het onderzoek is gaande…[+]

Jongedame beroofd van geld

jeugdparlement

PARAMARIBO – Een 25-jarige jongedame is in Paramaribo beroofd van SRD 2000 en persoonlijke spullen. Zij deed van de beroving aangifte bij de politie. Het slachtoffer ging in een winkel aan de Marowijnestraat. Na het doen van inkopen liep zij over de Marowijnestraat en werd op een gegeven moment overvallen. Haar tas inhoudende geld en persoonlijke spullen werd weggerukt door twee mannen die op een bromfiets zaten. Na de daad reden de criminelen verder. Het kenteken van hun bromfiets is onbekend; verder is het onbekend in welke richting de rovers gingen. Het slachtoffer liep geen letsel op en alarmeerde de politie die naar de plaats ging voor onderzoek. De politie is nog bezig de rovers op te sporen…[+]

Leden BLTO nemen dinsdag standpunt in

onderwijs1

PARAMARIBO – Leerkrachten aangesloten bij de Bond van Leerkrachten bij het Technische Onderwijs (BLTO) zullen dinsdag een standpunt innemen tijdens een algemene ledenvergadering. De leden aangesloten bij de bond zullen bepalen wat de verder te ondernemen stappen zijn.

René Bilkerdijk, bondsvoorzitter, geeft aan dat de bond erbij blijft dat de leerkracht vanuit het ministerie geen elke maatregel mag krijgen, omdat hij naar zijn zeggen goed gehandeld heeft. De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben hun ondersteuning toegezegd. De bonden zijn van mening dat er niet naar het uiterste middel gegrepen moet worden, maar dat de minister een onderzoek moet instellen om te weten wat er daadwerkelijk is gebeurd.

Frederick Finisie, burgervader van het district Brokopondo, geeft aan dat het meisje nu gewoon de school kan bezoeken, terwijl de leerlingen van LBO Brokopondo door deze handeling gedupeerd worden. Hij vreest dat de leerlingen van deze school veel leerstof zullen missen…[+]

Kleine achterstand op afdeling Rijbewijzen

politie waarschuwt

 PARAMARIBO – Op de afdeling Rijbewijzen heerst er nog een kleine achterstand bij het verstrekken van rijbewijzen aan de geslaagden. De reden hiertoe is dat de grote achterstand die er was in het verleden, ingelopen wordt. Die achterstand had te maken met het feit dat de blauwe rijbewijzen getypt moesten worden en er daarom meer tijd erin moest worden gestopt.

De afdeling Public Relations (PR) van het Ministerie van Justitie en Politie geeft aan dat het typen van de namen in de blauwe rijbewijzen heel nauwkeurig gedaan moet worden, om te voorkomen dat de naam van de geslaagden verkeerd wordt geschreven. Verder geeft de PR-afdeling aan dat het afhalen van de rijbewijzen door de geslaagden vlot verloopt. De geslaagden komen na het rijexamen met succes te hebben afgerond, gelijk in aanmerking voor een rijbewijs. Met het overstappen naar de PVC-rijbewijs hoeven de geslaagden niet meer te zo lang te wachten om te kunnen beschikken over hun rijbewijs…[+]