Nieuws volgens datum: 5 Jun, 2019

Ambtenaren Justitie en Operationele diensten krijgen EHBO training

ehbo

PARAMARIBO-De personeelsleden van het dienstonderdeel Justitie en Operationele diensten hebben een EHBO-training gevolgd. Deze training werd verzorgd in de vergaderzaal van het tweelinggebouw van Justitie en wel van maandag 27 mei tot en met donderdag 30 mei.  De initiatiefnemer bij dit project is Suelle Shepperd, belast met Personeelszaken.

In het verleden hebben zaken zich voorgedaan waarbij het personeel niet wist hoe adequaat te handelen. Het doel van deze training is om dan die veiligheid, preventie van ongelukken en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen bij te brengen aan de personeelsleden. De training is verzorgd door Iwan Marengo en Kenneth Lettterboom van het Korps Brandweer Suriname en is een combinatie geweest van praktijk en theorie.

Aan deze training hebben 14 personeelsleden uit verschillende afdelingen, die ressorteren onder de Dienst Justitie en Operationele diensten deelgenomen. De participanten hebben bij de afsluiting van de training op donderdag 30 mei een certificaat ontvangen. Deze is een voorlopige groep. Het voorstel is gedaan om de groep aan EHBO’ers binnen het ministerie uit te breiden. De deelnemers hebben aangegeven dat de training zeer interessant en leerrijk was. Zij zullen alles dat ze hebben opgestoken tijdens de training waar nodig toepassen…[+]

Advocaat pleit voor stiefvader

rechten 3c

PARAMARIBO – Advocaat Georgette Leter betoogde maandag dat er niet voldoende bewijs is dat Robby S zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met zijn twee minderjarige stiefdochters.

Zij zei dat zedenzaken niet de gemakkelijkste zijn. In de meeste gevallen zijn er geen getuigen aanwezig wanneer het vermeende strafbare feit plaatsvindt. Leter zei dat aangifte tegen de man is gedaan. Zij gaf aan dat uit de verklaringen van de moeder van de slachtoffers blijkt dat haar oudste dochter, die zestien jaar is, wegloopgedrag vertoont. De moeder betwijfelt dat de verdachte het meisje seksueel heeft misbruikt. Het slachtoffer gaf aan dat de man haar naar de Afobakaweg bracht om seksuele handelingen te plegen. Ook de jongste dochter van elf jaar legde verklaringen af dat de verdachte seksuele handelingen met haar heeft gepleegd. De gynaecoloog heeft het meisje onderzocht. Volgens Leter kon niet met zekerheid vastgesteld worden dat het meisje is misbruikt. Zij zei dat de verdachte alle feiten heeft ontkend. De man vindt dat de verklaringen door de meisjes zijn ingegeven door derden. Hij heeft een relatie met de moeder van de meisjes wat derden een doorn in het oog is. Robby S zei dat hij altijd als vader voor de meisjes heeft gefungeerd. Tegen Robby S is acht jaar celstraf geëist. Op 17 juni wordt de behandeling van deze zaak voortgezet…[+]