Nieuws volgens datum: 17 Jun, 2019

Orbillo Seafood plant geopend

Orbillo Seafood plant geopend 1 (002)

PARAMARIBO- De Orbilo Seafood Plant in het district Nickerie is door president Desiré Delano Bouterse geopend. Dit gebeurde op vrijdag 14 juni 2019. Het bedrijf is vanaf november 2015 actief en is gestart met de export van verse vis op ijs. Vier jaren verder staat er een uitgebreid bedrijf met verschillende visverwerkingsunits, een ijsfabriek en een aanlegsteiger.

Het bedrijf beschikt over 7 trawlervergunningen en houdt zich ook bezig met de vangst van redsnapper en tuna. De Orbilo Seafood Plant staat naast het vroegere minivisserijcentrum Nickerie, welke de afgelopen jaren door de overheid is omgebouwd tot een visrokerij. Deze rokerij die niet in productie is, wil Orbilo overnemen en inrichten met een 30% aandeel voor de overheid.

Orbilo Nickerie beheerst de hele keten in de vissector en heeft volgens CEO Pritipaul Singh grote plannen voor de toekomst. De Guyanese ondernemer wil binnen 5 jaar tijd 100 miljoen USD in de plant in Nickerie investeren en bijkans 500 arbeidsplaatsen creëren. Bij deze opening heeft minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij weer benadrukt dat het ministerie ondernemingen in elke sector toejuicht en zeker faciliterend zal optreden. Behalve de felicitaties over te brengen aan deze grote buitenlandse investeerder, wees de bewindsman ook op de vele uitdagingen en bedreigingen voor de sector in het algemeen. De globale ontwikkelingen in deze sector nemen een zorgwekkende trend aan. Zo is het percentage van visbestanden in de categorie duurzame visserij tussen 1974 en 2015 gedaald van 90 % naar 66.9 %. Daartegenover is het percentage van overbeviste bestanden uit dezelfde periode gestegen van 10% naar 33.1%, lichtte de LVV-minister verder toe. Er is de afgelopen tijd weinig rekening gehouden met de draagkracht van deze hulpbron. Daarnaast is er ook sprake van illegaal, ongemelde en ongerapporteerde visserij…[+]