Nieuws volgens datum: 27 Jun, 2019

Eigenaren verwijderen containers na aanmaning

container

De eigenaren die hun containers op de berm hadden geplaatst hebben deze vorig week verwijderd nadat ze waren aangemaand door de afdeling Milieu politie. Gillion Wielzen, hoofd van de afdeling Milieu Politie geeft aan dat de afdeling erop heeft aangedrongen dat de containers werden verwijderd.

Wielzen vertelt verder dat indien met wilt overgaan tot het plaatsen van een container op de berm men eerst toestemming moet hebben van de districtscommissaris. De containers waren geplaatst op de hoek van de Orvistraat en Floralaan en de Orleanestraat en Casewinicastraat. Het was een vrij ernstige situatie gezien het feit de containers op de berm geplaatst waren waardoor het een gevaar vormt voor weggebruikers. Vooral voetgangers ondervonden er veel last van omdat ze dan nood gedwongen op straat moesten lopen. Er maken dagelijks veel schoolkinderen gebruik van deze straten omdat er in de omgeving enkele langere scholen, mulo school en een crèche zijn.

Nadat de buurtbewoners hun belacht hadden gedaan is de afdeling gestart met een onderzoek om na te gaan wie de containers op de twee locaties geplaatst zou hebben. “ Het ligt in de bedoeling dat we in en rondom Paramaribo controle zullen uitvoeren en personen die obstakels op de berm aanmannen deze te verwijderen”, besluit hij…[+]

Autobestuurster valt in slaap

slapen

Een autobestuurster is dinsdagmiddag in slaap gevallen toen zij reed over de Rahemalweg. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De automobiliste reed over de Rahemalweg komende vanuit de Harisinghweg en gaande in die van Indira Gandhiweg. Op een gegeven moment viel zij in slaap en verloor de macht over het stuur. Zij raakte van de weg en kwam terecht in de trens. Ook ramde zij de schoei van een inrit. Omstanders hoorden een klap en namen een kijkje. Zij zagen de wagen in de trens en boden de bestuurster hulp aan. Zij haalden haar uit de wagen. De vrouw kwam met de schrik vrij. Haar auto had schade aan de voorzijde. Zij zal ook de schoei laten repareren; de schade die de bestuurster in totaal moet vergoeden is SRD 4500. Zij is in het bezit van rijbewijs. Haar wagen is met een sleepwagen vervoerd voor reparatie…[+]