Nieuws volgens datum: 9 Jul, 2019

Hoofdinspecteur Humphrey Naarden over het Safe City Project

SAFE-CITY-1024x570 (002)

PARAMARIBO- Het doel van het Save City Project is om de veiligheid te verhogen. Het project bestaat op dit moment uit 300 camera’s in Paramaribo, Groot-Paramaribo en Wanica. Het ligt in de bedoeling dat uiteindelijk het heel land voorzien wordt van beveiligingscamera’s, zegt Humphrey Naarden, hoofdinspecteur van politie, tevens hoofd Public Relations bij het Korps Politie Suriname (KPS).

De KPS-woordvoerder legt uit dat het Safe City Project bestaat uit een preventief- en repressief karakter. Bij een preventief karakter worden de camerabeelden door de politie bekeken. Bij het constateren van een verdacht gedrag, waarbij duidelijke vermoedens bestaan dat de persoon van plan is een strafbaar feit te plegen, wordt terstond contact opgenomen met het politiebureau in het ressort waar de persoon zich op dat moment bevindt. Door deze actie kan de politie meteen optreden en zo een mogelijke strafbare feit voorkomen.

“In het geval van een repressief karakter is het strafbare feit reeds gepleegd. Met behulp van de vastgelegde beelden van het Safe City Project kan de politie sneller acties ondernemen om achter de dader te komen. Ondertussen zijn door deze beschikbare beelden een aantal mensen achterhaald, daders zichtbaar gemaakt en in bepaalde gevallen daders sneller in de kraag gevat”, aldus Naarden.

Volgens de hoofdinspecteur van politie is vanaf de start van het project in januari tot en met mei 2019, op basis van artikel 372, welke staat voor diefstal door middel van geweldpleging, zijn 33 verdachten aangehouden. Gekwalificeerde diefstal heeft 15 gevallen opgeleverd. Er zijn 4 aanhoudingen verricht op basis van diefstal. Ook zijn er gevallen van mishandeling geconstateerd, waarbij 3 personen zijn aangehouden. Wat betreft aanrijdingen zijn er 12 personen in beeld gebracht, dankzij beelden van het Safe City Project. Genoeg materiaal aan camerabeelden is nog beschikbaar, die kennelijk meer bewijzen zal opleveren om klaarheid te brengen in desbetreffende zaken. Hoofdinspecteur Humphrey Naarden is optimistisch en vindt dat het doel van dit project nu reeds is bewezen…[+]

Jongeman beroofd van gehuurde auto

telefoon

PARAMARIBO – Een 24-jarige jongeman is zaterdag in het district Wanica beroofd van een gehuurde auto, een mobiele telefoon en sieraden. Intussen is de wagen onbeheerd teruggevonden.

Twee rovers van wie een gewapend was met een vuistvuurwapen, pleegden de daad. Het slachtoffer was op een feestje. Hij liep op een gegeven moment naar de straat waar hij onder schot werd gehouden door twee rovers. De criminelen maakten de auto, sieraden en telefoon van het slachtoffer buit. Na de daad verlieten zij de plaats in de gestolen wagen. Bij de politie kwam de melding van de beroving waarna zij met het onderzoek begon. Aan de hand van het GPS-systeem van zijn telefoon zouden de rovers met het toestel aan de Latourweg zijn. De politie stelde daar een onderzoek in, maar trof de criminelen niet aan. Naderhand is de gestolen wagen onbeheerd aangetroffen. De politie liet die wegslepen met een sleepwagen. De rovers worden nog opgespoord…[+]