Nieuws volgens datum: 1 Oct, 2019

Focus missies binnenland aanmaak e-ID

PHOTO-2019-09-30-11-32-01 (002)

De verkiezingswerkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken  is op 26 september 2019 wederom gestart met missies naar het Boven Suriname gebied. Het gaat hierbij om de gebieden, Debike, Asidonhopo, Pokigron. “ Tijdens deze missies zullen twee teams binnen een periode van 25 dagen deze gebieden afronden, waarbij de focus wordt gelegd op de aanmaak van e-ID voor de identiteitsgerechten van bovengenoemde  gebieden ”, zegt Anastatia Pokie, coordinator van de werkgroep Binnenland.

De werkgroep is voor het eerst begonnen met de aanmaak van de e-ID voor de bewoners van het binnenland tijdens de missies Tapanahony- en het Lawagebied die zijn uitgevoerd in de periode 27 juli tot en met 21 augustus 2019. Volgens Pokie kunnen burgers zich direct aanmelden bij de missiegroepen om hun e-ID aan te vragen. De missiegroepen zullen rechtstreeks in contact staan met de Printing House in Paramaribo. “De e-ID zal worden opgestuurd voor de missiegroep die in het veld zorgdraagt voor de distributie.

                                                                                                                                             In mei en juni dit jaar heeft dit team van Biza eerder drie missies in het Boven Suriname gebied en een missie in het Boven-Marowijne gebied gevoerd. Tijdens deze missies konden de identiteitsgerechtigden in het binnenland nog niet worden voorzien van de e-ID. Wel zijn de persoonsgegevens van de burgers gecontroleerd en het centrale bevolkingsadministratiebestand geactualiseerd. De mensen die geen geboorteakte hadden, waren in de gelegenheid gesteld een verzoek tot aanvulling van de Registers van de Burgerlijke Stand te doen. Aangiften van geboorten en overlijden die niet hebben plaatsgevonden, zijn ook gedaan. “De burgers die tijdens de vorige missies niet hebben aangemeld kunnen dan tijdens de missies Debike, Asidonhopo en Pokigron alsnog hun burgerzaken controleren”, aldus Pokie…[+]