Nieuws volgens datum: 8 Feb, 2021

Advocaten vragen ministerie OW&V afbouw gerechtsgebouw Nickerie

clerks

PARAMARIBO – Raadsman Hemradj Matawlie heeft namens de advocaten die hun praktijk uitoefenen in het district Nickerie een schrijven gericht aan het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer (OW&V). Daarbij wordt gevraagd de mogelijkheid te bekijken om het complex van Justitie in Nickerie te laten afbouwen. In het schrijven geeft Matawlie aan dat onder leiding van de toenmalige minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi, nu president, een aanvang werd gemaakt met het bouwen van het gebouw van Justitie. Door een andere justitieminister werd de verdere bouw van het gebouw stopgezet vanwege financiële redenen. Dit gebouw wordt thans bewoond door zwervers. Matawlie verzoekt het ministerie van OW&V om de bouw te hervatten…[+]

8 februari is Internationale Epilepsie Dag

epilepsie

PARAMARIBO- Wereldwijd hebben ongeveer 50 miljoen mensen epilepsie en het kan op elke leeftijd voorkomen.      Ook nu, tijdens de covid-19 realiteit, is informatieverstrekking noodzakelijk.

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een veel voorkomende chronische hersenaandoening. Er is sprake van een plotselinge en tijdelijke verstoring van de prikkeloverdracht in de hersenen. Kortweg, kortsluiting. Het uit zich in aanvallen die seconden tot enkele minuten duren waarbij men geheel of gedeeltelijk controle over het lichaam verliest. Dit kan zich op verscheidene manieren uiten, maar wordt door de meeste mensen herkent als stuipen. De term vallende ziekte hoort men ook maar behoort liever niet meer gebruikt te worden. Er zijn verschillende aanvalstypen en men ‘valt’ echt niet bij elk type.   Epilepsie ontstaat door o.a. hersenschade bijvoorbeeld door zuurstofgebrek, infecties, een trauma aan het hoofd of een beroerte. Het komt ook in combinatie met lichamelijke beperkingen voor en dan praten we over een syndroom. Maar de oorzaak van epilepsie kan ook onbekend zijn.

Hoe verder?

In Suriname wordt epilepsie meestal met medicatie behandeld door de neuroloog. Mocht duidelijk zijn welke uitlokkende factoren een aanval geven, probeer die te vermijden. Veroorzaakt slaapgebrek een aanval, zorg dan voor een goed slaapritme. Is er iemand thuis die veel lawaai maakt waardoor je slecht slaapt? Vraag of die rekening met je kan houden. Leg uit wat er kan gebeuren als je onvoldoende slaap hebt. Iemand kan zich door epilepsie behoorlijk beperkt voelen of geisoleerd. Dat is niet leuk en familieleden maken zich ook ongerust. Epilepsie krijg je niet alleen. Maar epilepsie is meer dan aanvallen. Dat is het thema dit jaar. Jij bent als eerste een mens met behoeften, wensen, verplichtingen en noem maar op. Maak problemen bespreekbaar met een vertrouwenspersoon. Bekijk ook de facebook pagina van de Epilepsie Vereniging Suriname. Het helpt om aanpassingen te maken in je leven en vraag advies. Hanteer ook een gezonde leefstijl! ‘Ik neem de dag zoals die komt, soms stap voor stap’, zegt een pompbediende met epilepsie. Hij neemt zijn medicatie in en raakt niet gefrusteerd als hij een slechte dag heeft. Iedereen heeft dat wel eens.   En morgen komt immers weer de zon op. (Epilepsie Vereniging Suriname)…[+]