Nieuws volgens datum: 10 Feb, 2021

Vandaag uitspraak in kort geding Akiemboto

clerks

PARAMARIBO – De rechter zal op 11 februari rond 08.30 uur uitspraak doen in het kort geding dat Sergio Akiemboto via zijn advocaat Nailah van Dijk heeft aangespannen. Van Dijk bevestigt dit. Zij vraagt in haar vordering de toelating van Akiemboto tot het DNA-gebouw zodat hij zijn werkzaamheden naar behoren kan doen. “We vragen te verbieden dat de opvolging wordt voortgezet totdat het lidmaatschap rechtsgeldig zou zijn beëindigd. We vragen verbod om zijn schadeloosstelling weer stop te zetten en vragen ook hem uit te betalen waar hij recht op heeft gehad over januari, de buiten gerechtelijke kosten en de kosten van het geding op straffe van een dwangsom.” Van Dijk heeft in haar vordering een dwangsom van SRD 500 duizend per dag opgenomen dat de gedaagde in overtreding zou zijn. Voor het stoppen van de opvolgingsprocedure is in de vordering vermeld SRD 100 duizend per uur dat de gedaagde nalatig blijft…[+]

Nationaal Jeugdinstituut wordt grondig geëvalueerd

jeugd

Het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) dat gefaciliteerd wordt door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), wordt in de komende periode grondig geëvalueerd. Dit zal geschieden door een werkgroep onder leiding van de directeur van het instituut, Karishma Mathoera. De werkgroep is geïnstalleerd op maandag 8 februari door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Rishma Kuldipsingh. De bewindsvrouw heeft ook de instructie gegeven om bij de evaluatie tegelijkertijd na te gaan hoe het instituut beter ingezet kan worden ter bevordering van jeugdparticipatie. De afgelopen periode heeft het NJI niet naar behoren gefunctioneerd. Onder het NJI vallen de jeugdorganen Nationaal Jeugdparlement (NJP), Caricom Jeugdambassadeurs en Korps en de United Nations Sustainable Development Goals Jeugdambassadeurs en Korps. Tijdens de evaluatie zullen alle betrokken actoren, intern en extern, worden geconsulteerd. Het hoofddoel is om uiteindelijk het NJI te behouden en die naar behoren in te zetten ter begeleiding en vorming van de jeugd. De werkgroep bestaat uit: Karishma Mathoera (directeur NJI), Genti Mangroe (directeur Jeugdzaken), Mitesh Bhaggoe (onderdirecteur NJI), Glenn Piroe (onderdirecteur Juridische Zaken) en Vivian Soemowikromo- Redjopawiro (beleidsadviseur)…[+]