Nieuws volgens datum: 12 Feb, 2021

VHP bij Chinees nieuwjaar: respect en wederzijds belang

jaar van de os

12 februari markeert het begin van het ”Jaar van de Os”. Het dier is al eeuwenlang vertegenwoordigd in religie, literatuur en populaire cultuur in heel Azië. Veel van de hoge waardering die het dier geniet, is te danken aan het belang ervan in de landbouw. De Os is loyaal, zachtaardig en betrouwbaar.

In China wordt de Os beschouwd als een dier van kracht dat wordt geassocieerd met oogsten en vruchtbaarheid. In overeenstemming met de lang gekoesterde gewoonte om het nieuwe jaar en het dier dat ermee geassocieerd is te vieren volgens de Chinese dierenriem, zullen heiligdommen afbeeldingen tonen die gerelateerd zijn aan het Jaar van de Os. Het jaar van de Os is cruciaal voor het winnen van de strijd tegen de covid-19 pandemie en de armoede. Het wordt een jaar van harder werken. We hebben nog een lange weg te gaan bij de preventie en bestrijding van covid-19 pandemie en de armoede. Landen over de hele wereld zouden elkaar moeten steunen, zodat globaal de strijd wordt aangegaan en allianties worden gesloten, net zoals alle andere pandemieën, succesvol worden teruggedrongen en de angst verdrijven. De wereld zal sterker fysiek, sociaal en economisch uit de strijd komen staat in een persbericht van de VHP

De Chinese gemeenschap maakt zonder meer een belangrijk en integraal deel uit van de Surinaamse bevolking. Ze zijn goed geïntegreerd in onze samenleving, spelen niet alleen een grote rol in de sociaal- economische en culturele ontwikkeling, maar ook in de opbouw van de harmonieuze multiculturele en duurzame samenleving in Suriname. De relatie tussen Suriname en de Volksrepubliek China is zeer goed en vriendschappelijk. Vanuit wederzijds belang en respect draagt de Volksrepubliek China op verschillende manieren bij aan de nationale ontwikkeling van ons land

Bij de intrede van het ‘Jaar van de Os’, spreekt de VHP de wens uit, dat wij met zijn allen het Chinese nieuwjaar vieren en de eigenschappen van de Os waarmaken in het belang van vrede, rechtvaardigheid, ontwikkeling, veiligheid, welvaart en welzijn. Als partij zal onze aandacht uitgaan naar de gezondheidszorg en onderwijs, bestrijding van armoede, die als pijlers zullen zijn voor de opbouw van een gemeenschap met een gedeelde toekomst en onvermoeibaar werken aan een betere toekomst voor het volk van Suriname…[+]

ABOP gaat uitdagingen niet uit de weg

abop

PARAMARIBO- Donderdag mocht  de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) terugblikken op haar 31-jarig bestaan. De ABOP is opgericht op 11 februari 1990, door een groep ontwikkelings-georiënteerde Surinamers, van Marron afkomst. Wij schuiven de etnische basis van de partij niet onder stoelen of banken, maar zijn trots dat wij door het leveren van waarachtige strijd, in eerste instantie voor de marrongemeenschap en nu ook voor onze Hindoestaanse, Javaanse, Inheemse, Joodse en Creoolse broeders en zusters opkomen.  

De ABOP wordt sedert haar oprichting onderschat, ook werd er vaker op de partij neergekeken. Hetgeen de katalysator was om harder te werken, beter te presteren en elke keer weer een beter verkiezingsresultaat neer te zetten.  De leden en de leiders van de ABOP kennen geen cultuur van opgeven. Als wij hadden geluisterd naar de doemdenkers, waren we allang met de politiek gestopt.  De ABOP gaat uitdagingen niet uit de weg. Omdat we weten dat een slechte sociaal-maatschappelijke situatie, vooral door politieke macht veranderd kan worden.  

Gedurende de afgelopen 31 jaar is dat altijd het doel van de partij geweest. Kansen voor de kansarmen, door sociaal zwakkeren de kans te geven om zichzelf te ontplooien. De ABOP gelooft dat elke Surinamer, ongeacht woonplaats of cultuur, de gelegenheid moet hebben om te streven naar welvaart, welzijn en vreugde.   Ook nu de partij regeermacht heeft verworven, timmeren wij hard aan de weg. De staatskas is zo goed als leeg achtergelaten, omdat miljoenen USD gestolen en verbrast zijn. Het land zit met torenhoge binnenlandse en buitenlandse schulden. Vele parastatalen bedrijven, die 5 jaar geleden winstgevend waren staan nu op de rand van faillissement. Desondanks heeft de ABOP de zware taak op zich genomen, fu yepi pari a boto. 

De ABOP werkt nu mee aan de wederopbouw van ons land. Ook nu gaat de focus en het doel die de oprichters van de ABOP in 1990 hadden niet aan ons voorbij. Onder moeilijke omstandigheden strijden wij door, voor een beter Suriname, gi alla Sranang man.  De ABOP is niet meer weg te denken uit het politiek arena, hetgeen is gebleken bij de invulling van het vicepresidentschap en de voorzitter van De Nationale Assemblée. De partij zal de fouten van de voorgaande regeerders helpen corrigeren en Suriname tot de parel maken van Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied…[+]