Nieuws volgens datum: 12 Oct, 2021

62-jarige in rechterborst gestoken

mes

PARAMARIBO – Een 62-jarige man is  na een ruzie op een terrein aan de Kwattaweg in zijn rechterborst verwond. Hij was kort na de steekpartij niet aanspreekbaar en moest met de ambulance worden vervoerd voor medische behandeling. De politie heeft de verdachte SG (51) aangehouden. De verdachte was zonder toestemming op het landbouwperceel van het latere slachtoffer. De man zag de verdachte op het terrein en ging om hem aan te spreken. Er ontstond toen een woordenwisseling die is uitgemond in een vechtpartij…[+]

Bijscholingsproject Stichting ZBJong werpt vruchten af

stichting

De Stichting. ZBJong, voor jongeren door jongeren, ondersteunt en begeleidt jongeren op sociaal, emotioneel en cultureel niveau. Het verhogen van het kennisniveau van deze doelgroep is een van de voornaamste doelen van de stichting. Bij het project bijscholing van examenkandidaten op voj-niveau is het accent gelegd op de educatieve ontwikkeling van jongeren met het oog hen te helpen dichterbij hun doelen te komen. Mede hierdoor heeft de Stichting haar verantwoordelijkheid genomen en is zij op 31 juli van start gegaan met een bijscholingsproject in de vakken bedrijfsrekenen en boekhouden. Om eenieder tegemoet te komen en om aan de behoefte van bijscholing te voorzien, heeft de stichting gemeend dit initiatief kosteloos te organiseren.

Dit project is op vijf zaterdagen uitgevoerd en steeds van 9.30 tot 12.00 uur. Het is de eerste keer dat de stichting zo een project heeft uitgevoerd voor examenkandidaten op voj-niveau. Er is aanvankelijk gekozen voor drie scholen, maar uiteindelijk hebben studenten van verschillende scholen zich aangemeld. Op 28 augustus de laatste tevens de afsluitingsdag van dit project, hebben de studenten de meerwaarde hiervan aangegeven. Ook hun waardering en tevredenheid over het genomen initiatief hebben zij kenbaar gemaakt en toegejuicht. Er zijn vakbekwame leerkrachten betrokken geweest om dit mooi initiatief te ondersteunen. Zij hebben hun zaterdagen vrijgemaakt om zodoende de noden van deze jonge burgers te helpen verzachten en hen hiermede dichter bij hun doel te brengen. De bijdrage van de leerkrachten getuigt ons de liefde die zij hebben voor het onderwijs en het sociale welzijn van deze jonge vooruitstrevende Surinamers.

Het team dat aan het bijscholingsprogramma heeft meegewerkt, krijgt van de hoofdsponsor Intervast Suriname NV, een financiële tegemoetkoming als blijk van waardering voor hun inzet en tijd. Ook de andere sponsors Subisco International, Paloma NV en R.D. Graphics & sign hebben met hun bijdrage dit project compleet gemaakt.

Het team en bestuur van Stichting ZBJong blikken tevreden terug op dit project vanwege de verbeterde prestatie die de examenkandidaten die deelgenomen hebben aan het project, hebben geleverd. In de nabije toekomst hoopt de stichting dit project te herhalen en uit te breiden met de vakken waarmee er grote behoefte aan is. De stichting bedankt eenieder, die op welke wijze dan ook zijn bijdrage heeft geleverd. Een speciale dank gaat naar de sponsors voor hun ondersteuning, bereidwilligheid en geleverde bijdragen voor het welslagen van dit project…[+]