Nieuws volgens datum: 5 Sep, 2022

Brandweer vraagt om gras en vuil verbranden achterwege te laten

brandweer

PARAMARIBO – De brandweer vraagt het verbranden van vuil en gras achterwege te laten. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de krant dat het Korps Brandweer Suriname (KBS) gedurende de droge tijd extra alert is voor gras- en vuilnisbranden. Pinas geeft aan dat het verbranden van vuil slecht is voor het milieu en de gezondheid. Hij wijst bovendien erop dat het ten strengste verboden is gras en vuil te verbranden. Hij vraagt daarom de gemeenschap geen vuil te verbranden, want het vuur kan overlopen naar een woningen en die kunnen in brand vliegen. Hij wijst erop dat er vliegvuur kan ontstaan dat ervoor kan zorgen dat huizen in brand vliegen. Hij vraagt om het vuil vooral niet langs de openbare weg te verbranden, want de rook kan belemmerend werken voor het zicht van automobilisten met allerlei gevolgen van dien…[+]

Advocaat niet eens met simpele wijze bewijslevering

advocaat

PARAMARIBO – Advocaat Irvin Kanhai was het vorige week niet eens met de simpele wijze waarop tot het bewijs is overgegaan door het Openbaar Ministerie in de zaak tegen Morino A, die verdacht wordt van seksueel misbruik. Tegen Morino A is zes jaar celstraf en gevangenneming geëist. Volgens Kanhai zijn er vele tegenstrijdigheden. Hij vroeg zich daarom af hoe bewijs uit de onzin geput kan worden. In een verklaring is aangegeven dat de kinderen nog kleren aanhadden toen de man de seksuele handelingen met hen pleegde. Hij verzocht de verdachte voor de gehele tenlastelegging vrij te spreken. De verdachte verscheen niet op de zitting; hij was op een eerdere zitting voorlopig in vrijheid gesteld…[+]