Nieuws volgens datum: 2 Jan, 2023

Garanderen van veiligheidsgevoel blijft prioriteit voor Defensie in 2023

cds

PARAMARIBO – Het jaar 2022 was voor het ministerie van Defensie het jaar van de operaties en ondersteuningsactiviteiten. Vooral het verhogen van het veiligheidsgevoel van de samenleving blijft één van de prioriteiten in het jaar 2023. “Het is bewezen dat veiligheid één van de voorwaarden is om te komen tot duurzame sociale en economische ontwikkeling. Hoe klein de bijdrage ook was geweest, wij hebben als veiligheidsorgaan gewerkt aan veiligheid en we hebben noch tijd noch moeite gespaard om onze samenleving te ondersteunen. We zullen in het komend jaar dezelfde voortvarendheid betrachten bij het voeren van beheersdaden op ons territoir. Grote operaties, gezamenlijk optreden met onze nationale en buitenlandse partners. Kortom, we gaan op dezelfde voet voort en hiermee dragen we bij tot een veiligere Suriname en regio”, stelde kolonel Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Nationaal Leger, tijdens de jaarafsluiting op vrijdag 30 december. Hij gaf een overzicht van enkele operaties en ondersteuningsactiviteiten die in 2022 zijn uitgevoerd.

Zo is er tijdens de Operatie Koejake nagegaan als er inderdaad aan goudwinning werd gedaan in het westen van Suriname. Tot dusver is gebleken dat onze biodiversiteit in dat gebied grotendeels nog in tact is. Verder werd in de periode van de demonstraties van de Organic Movenemt de Operatie Vuurdoop uitgevoerd, toen twee molotoc cocktails zijn geworpen op een overheidskantoor en een politiek centrum. Samen met andere veiligheidsdiensten hebben we gewerkt aan de handhaving van de openbare orde. Verder is ook de Operatie Piranha uitgevoerd, waarbij het Nationaal Leger het Openbaar Ministerie heeft ondersteund bij de bestrijding van milieu criminaliteit. Hierdoor zijn 10 skalians onklaar gemaakt…[+]

Crimineel lost schot op slaapkamerdeur

pistool

PARAMARIBO – Een crimineel loste woensdag een schot op de deur van de slaapkamer van een jongeman. Het gelukte hem niet iets buit te maken. Uit verklaring van het slachtoffer blijkt dat hij in zijn voertuig thuis aankwam. Hij stapte uit en merkte dat twee mannen naar hem toeliepen. Het slachtoffer rende zijn woning binnen achterna gezeten door de rovers. Het gelukte hem in zijn slaapkamer te gaan en de deur op slot te doen. Een van de rovers loste een schot op de deur van de slaapkamer en vluchtte daarna uit het pand…[+]

Meer dan 160 woningbranden geregistreerd

daklozen door brand

PARAMARIBO – Het Korps Brandweer Suriname heeft dit jaar 168 meldingen van woningbrand geregistreerd. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de krant dat vorig jaar 185 woningbranden werden genoteerd. Hij geeft aan dat het in 2020 ging om 155 meldingen van woningbrand. In 2019 betrof het 230 meldingen van branden en in 2018 ging het om 170 meldingen van woningbrand. In 2017 waren er 147 meldingen van woningbrand. Volgens Pinas hoefde de brandweer niet in alle gevallen op te treden. De bewoners van het pand hebben in die gevallen zelf het vuur gedoofd. Hij zegt dat het gaat om een stukje zelfredzaamheid van de bewoners. Hij merkt op dat de juiste procedure wel gevolgd moet worden door de mensen; eerst melden aan de brandweer en daarna blussen…[+]