Nieuws volgens datum: 1 Mar, 2023

SVJ benadrukt tijdens dialoog belang persvrijheid en vrije meningsuiting

svj

PARAMARIBO –  De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft bij aanvang van het proces tot nationale dialoog, dat door de regering is opgestart, wederom de nadruk gelegd op het belang van persvrijheid en het recht van vrije meningsuiting. De journalistenorganisatie heeft ten aanzien van het recht op vrije meningsuiting uiteengezet, dat naast de plicht van de burger om zich te houden aan wet- en regelgeving, de overheid een belangrijke grondwettelijke taak heeft, namelijk ervoor te zorgen dat het recht van de burger niet belemmerd wordt en tegelijkertijd de veiligheid van de samenleving wordt gegarandeerd.

De SVJ meent dat de recente gebeurtenissen niet slechts vanuit het oogpunt van veiligheid bekeken moeten worden. Er zou samen met gedragswetenschappers, psychologen, antropologen, cultuurdeskundigen en andere maatschappelijke deskundigen een blauwdruk opgesteld moeten worden van aspecten die ertoe moeten bijdragen dat het gebeurde zich niet herhaalt, of die ervoor moeten zorgdragen dat er tenminste vanuit de overheid een betere aanpak en voorbereiding zal zijn in soortgelijke gevallen. Er zal nu al nagedacht moeten worden over een vervolgtraject. Voor wat betreft de werkzaamheden van mediahuizen en journalisten zijn er voorstellen afgesproken die meegenomen worden naar de volgende fase van de dialoog. Minister Kenneth Amoksi is door president Santokhi gevraagd om samen met de SVJ en het Kors Politie Suriname over bepaalde aspecten van gedachten te wisselen…[+]

Strafzaak tegen inspecteur en agente in hoger beroep

opening politie

PARAMARIBO – Politie-inspecteur Danny B en agente Mirjam D moeten zich bij het Hof van Justitie verantwoorden. Zij zijn vrijgesproken van de beschuldiging van het aannemen van giften en verduistering van cocaïne, maar het Openbaar Ministerie tekende beroep aan.

Bij Danny B is ook illegaal wapenbezit niet bewezen. Deze zaak begon op 4 november 2017 toen drie pakken vermoedelijk drugs werden onderschept bij de controlepost te Stolkertsijver. Daar werden de drugs niet getest omdat die mogelijkheid er niet was. Een verdachte en de drugs werden overgebracht naar het politiebureau Richelieu. Van de pakken drugs werden foto’s gemaakt en zij werden gewogen door een huishoudelijke weegschaal die gebracht was door Mirjam D. Toen Danny B op het politiebureau aankwam, werden de pakken in zijn kamer geplaatst. Naderhand werden de pakken vervoerd naar Narcoticabrigade, maar het bleek na het testen geen drugs te zijn. Bij terugkomst op Richelieu bleek ook dat de pakken verschilden. Danny B werd op 14 november 2017 als verdachte aangemerkt omdat de pakken drugs in zijn kamer opgeborgen waren voordat die naar de Narcoticabarigade werden gebracht. Mirjam D werd ook als verdachte aangemerkt…[+]

Jeugdigen overvallen voetganger

DIEF

PARAMARIBO – Drie jeugdigen hebben een vrouw (30) vorige week donderdag aan de Bolletriestraat overvallen. Zij wisten een deel van haar bracelet buit te maken. Uit verklaring van het slachtoffer blijkt dat zij naar huis liep toen zij aan de Bolletriestraat werd benaderd door drie jeugdigen. De jongens vielen haar aan en maakten een deel van de bracelet van de vrouw buit. Volgens haar gaat het om een zilveren bracelet. De jeugdige rovers probeerden ook haar halsketting weg te rukken, maar zij stribbelde tegen, waardoor het hen niet gelukte…[+]