Advocaten vragen ministerie OW&V afbouw gerechtsgebouw Nickerie

clerks

PARAMARIBO – Raadsman Hemradj Matawlie heeft namens de advocaten die hun praktijk uitoefenen in het district Nickerie een schrijven gericht aan het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer (OW&V). Daarbij wordt gevraagd de mogelijkheid te bekijken om het complex van Justitie in Nickerie te laten afbouwen. In het schrijven geeft Matawlie aan dat onder leiding van de toenmalige minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi, nu president, een aanvang werd gemaakt met het bouwen van het gebouw van Justitie. Door een andere justitieminister werd de verdere bouw van het gebouw stopgezet vanwege financiële redenen. Dit gebouw wordt thans bewoond door zwervers. Matawlie verzoekt het ministerie van OW&V om de bouw te hervatten…[+]