Agenten post Albina zonder ontsmettingsmiddelen “We denken natuurlijk aan de veiligheid …”

agenten albina

PARAMARIBO – Agenten die moeten werken op de Albina grenspost geven aan dat zij geen handsanitizer en mondkapjes meer hebben.

Volgens hen werken zij onder onveilige omstandigheden op de post waardoor zij besmet kunnen raken met het coronavirus. De politiemannen moeten zeven dagen op de post werken en krijgen geen voeding. Volgens hen moeten zij zelf voeding meenemen van huis. In Albina kunnen zij niet altijd iets kopen, omdat de supermarkten niet open zijn. De agenten geven aan dat zij enerzijds blootgesteld zijn aan besmettingsgevaar van het nieuwe  coronavirus terwijl zij anderzijds ook moeten zorgen voor eigen voeding. Zij zijn niet ervan op de hoogte dat zij achteraf een voedingsstaat kunnen indienen om te declareren. Hoofdinspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations, zegt aan de krant dat het werken op de post te Albina geen detachering betreft. Volgens hem kunnen de politiemannen een voedingsstaat invullen. De agenten kunnen eigen voeding aanschaffen en naderhand declareren waarbij zij aangeven hoeveel keren zij uit hun eigen zak voeding hebben gekocht. “Men krijgt het voedingsgeld terug.” Over de mondkapjes en handsanitizer geeft Naarden aan dat de agenten dat moeten aankaarten bij de directe leidinggevende. Dan wordt er voorzien in de middelen. Naarden benadrukt dat er van tevoren moet worden aangegeven, dat de middelen opraken zodat die tijdig kunnen worden aangeschaft. “Men moet niet wachten totdat alles op is.” Hij zegt dat indien tijdig een schriftelijke aanvraag wordt ingediend, de middelen aangeschaft kunnen worden. “Men gaat er alles aan doen om de spullen aan te schaffen.” Volgens hem kan men in die tussentijd de handen met zeep wassen. Hij geeft aan dat chloor en water ook gebruikt kunnen worden. Daarbij moet het gaan 80 procent water en 20 procent chloor. Naarden zegt dat de korpsleiding niet wil dat politiemensen ziek worden.  Hij merkt op dat ook voor zichzelf gezorgd dient te worden en niet altijd gewacht hoeft te worden op de overheid. Hij weet dat de overheid en korpsleiding een verplichting hebben. “Jij mag verwachten dat de korpsleiding in alles voorziet. Maar vooruitlopend op de organisatie moet je jezelf beschermen. Dat is niet te veel gevraagd. Je verdient wat geld. Wij moeten niet doen alsof we straatarm zijn dat we niet eens een fles chloor kunnen kopen.” Naarden zegt dat de politie in de frontlinie staat evenals de verpleegkundigen en artsen gedurende de periode van het coronavirus. “We moeten alles doen om gezond te blijven. En wij moeten op tijd doorgeven aan de leidinggevende voordat de spullen opraken. We denken natuurlijk aan de veiligheid van de collega’s. Niemand mag ziek worden.” WJ…[+]