Baby Mama’s Club lanceert website

Launch website baby mama's club_JL_ (002)

PARAMARIBO- De stichting Baby Mama’s Club (BMC) heeft onlangs haar website gelanceerd. De stichting is opgericht op 2 april 2016 en organiseert sedert dien activiteiten voor moeders, aanstaande moeders en vrouwen met een kinderwens. De website is een schenking van het bedrijf N-Remote Managed Services Provider. In het kader van haar tienjarig bestaan  heeft N-Remote gemeend  om projecten te ondersteunen. De keus viel op de Baby Mama’s Club omdat het bedrijf potentie zag in die organisatie.  De slogan van N-Remote luidt dan ook: “ Wij geloven in jou potentetie”

De voorbereidingen om te komen tot de lancering van de website hebben bijkans  2 jaar geduurd. Volgens Shawn Quartier, directeur van N-Remote is deze periode best lang, maar heeft het de twee organisaties de ruimte geboden om  gezamelijk  hun weg te vinden in het bepalen van de structuur van de website.

Volgens  Sharon Crawford, de voorzitter van BMC is de lancering van de website een mijlpaal. De organisatie is het bedrijf daarom ook zeer erkentelijk voor de geste. Door deze schenking  is de Baby Mama’s Club nu in staat haar doelgroep beter te informeren over allerlei onderwerpen en haar activiteiten. Eveneens is zij nu makkelijk bereikbaar voor partners. De website is een visite kaart. Het geeft aan waar de stichting voor staat en  welke activiteiten zij heeft  uitgevoerd. Het webadres van Baby Mama’s Club is www.babymamasclub.org…[+]