BEP en Inheems dorp Erowarte zitten op één lijn

bep

“Wij hebben de ondersteuning vanuit Erowarte gevoeld en we appreciëren het dat de gemeenschap hier deel uitmaakt van de grote BEP-familie. Wij van het hoofdbestuur zijn op een lijn met u als dorpsgemeenschap”. Zo sprak BEP-voorzitter Ronny Asabina op zondag 19 mei bij een bezoek van het hoofdbestuur van de partij aan het Inheems dorp Erowarte in Marowijne.

Asabina zegt dat de BEP en Erowarte op een lijn nadat dorpshoofd Jona Gunter in een toespraak blijk van had gegeven dat de idealen van de partij hetzelfde zijn als die waarvoor de coalitiepartij staat: gelijke kansen voor iedereen. De voorzitter heeft onderstreept dat de BEP zich bekommert om het lot van de Inheemsen en Afro-Surinamers in het binnenland. Hij heeft kapitein Gunter ook gevraagd om zijn overtuigingkracht in te zetten om anderen in zijn omgeving te overhalen zich bij de BEP-karavan aan te sluiten. Uiteindelijk heeft Asabina de kapitein geprezen voor zijn openhartigheid, wijsheid en eerlijkheid. De voorzitter heeft hem gevraagd onder zijn gelederen uit te kijken naar iemand met dezelfde kwaliteiten als hemzelf. De partijleiding overweegt de persoon naar voren te schuiven als kandidaat-parlementariër.

Edgar Dikan, 1ste ondervoorzitter van de BEP en minister van Regionale Ontwikkeling, heeft de gemeenschap van Erowarte erop gewezen dat de BEP ook voor hun spreekt. Hij onderstreepte dat de oprichters zesenveertig jaar geleden besloten te spreken voor gemeenschappen wier stemmen tot dan niet werden gehoord door beleidmakers. “De founding fathers van deze partij hebben met de BEP een stem gegeven aan Inheemsen en Afro-Surinamers in het binnenland,” aldus Dikan. Hij feliciteerde ook Erowarte met de aanzet die is gedaan door de regering om het grondenrechtenvraagstuk voor eens en altijd op te lossen, mede vanwege de hardnekkige strijd en diplomatie vanuit de belangengroepen zelf.  “Wij beloven niet, wij misleiden ook niet. We kunnen wel aantonen wat wij al hebben gedaan. Dankzij onze houding hebben wij een schone CV. We zijn betrouwbaar en we veranderen niet onverwachts van koers…[+]