Brandweer vraagt om gras en vuil verbranden achterwege te laten

brandweer

PARAMARIBO – De brandweer vraagt het verbranden van vuil en gras achterwege te laten. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de krant dat het Korps Brandweer Suriname (KBS) gedurende de droge tijd extra alert is voor gras- en vuilnisbranden. Pinas geeft aan dat het verbranden van vuil slecht is voor het milieu en de gezondheid. Hij wijst bovendien erop dat het ten strengste verboden is gras en vuil te verbranden. Hij vraagt daarom de gemeenschap geen vuil te verbranden, want het vuur kan overlopen naar een woningen en die kunnen in brand vliegen. Hij wijst erop dat er vliegvuur kan ontstaan dat ervoor kan zorgen dat huizen in brand vliegen. Hij vraagt om het vuil vooral niet langs de openbare weg te verbranden, want de rook kan belemmerend werken voor het zicht van automobilisten met allerlei gevolgen van dien…[+]