Burger participatie in anti-corruptie inspanningen en mogelijkheden

da 91

PARAMARIBO- Op vrijdag 29 januari organiseerde het Wetenschappelijk Buro van DA’91 op initiatief van voorzitter Angelic del Castilho, voor de vierde keer de jaarlijkse anti-corruptie discussie. Nadat in de drie voorafgaande discussies de focus was geweest op respectievelijk mensenrechten, terughalen van gestolen goed en de financiering van politieke campagnes als bron van corruptie, werd dit jaar de focus gelegd op de burgerparticipatie.  De discussieavond werd live uitgezonden via radio en tv en gestreamed tot ver buiten de grenzen. Hoewel als gevolg van Covid-19 geen publiek aanwezig kon zijn, werd het publiek toch in de gelegenheid gesteld vragen te stellen middels gebruik van de app.

In haar introductie van het thema legde Angelic del Castilho de nadruk op het belang van integriteit van bestuur zodat alle personen/groepen in de samenleving succesvol kunnen meedoen in corruptiebestrijding. Zij illustreerde aan de hand van het gegeven  dat wereldwijd niet minder dan 5% van het Bruto Binnenlands Produkt in de zakken van corruptelingen verdwijnt wat dat betekent voor Suriname met een BBP van 3 miljard USdollar. Niet minder dan 150 miljoen USDollar wordt onrechtmatig onthouden aan de ontwikkeling van de samenleving. Het zijn de armen die de hoogste prijs betalen voor corruptie, zei ze. De burger heeft verschillende mogelijkheden met als belangrijkste weigeren mee te doen aan corruptie. De media heeft een cruciale rol evenals de Staat. De laatste mag burgers op geen enkele wijze (ver)hinderen in hun anti-corruptie activiteiten. Zij noemde het belang van de wet Openbaarheid van bestuur en het toetreden tot de VN Conventie tegen Corruptie (UNCAC).

Marinus Bee, hoofdpanellid, stelde dat aan de basis van corruptiebestrijding een goede opvoeding, moraal en integriteit, staat. Hoe wil je dat je ouders over je denken zei hij. Hij stelde zijn eigen opvoeding als voorbeeld. Streng en eerlijk waarbij het feit dat hij in een niet zo populaire buurt opgroeide daar geen invloed op had. De DNA voorzitter stelde dat onder zijn voorzitterschap de gemeenschap voorzien zal worden van verschillende wetsprodukten die niet alleen meer ruimte zullen creëeren voor corruptiebestrijding maar meer nog voor de burgerparticipatie daarin. Hij noemde o.a. de wet Openbaarheid van Bestuur, De wet Enqueterecht, maar ook voorzieningen voor bescherming van de klokkenluider. Marinus Bee gaf mee dat er harde afwijzing moet zijn voor diegenen die zich op oneerlijke wijze verrijken. “De regering, in het bijzonder de wetgevende macht, zal dus nog tal van spreekwoordelijke bergen moeten verzetten en daar is gepaste haast bij. Als het streven is om een gezonde natie te creëren, zullen we met z’n allen het collectief doel moeten nastreven, want het bestrijden van corruptie is geen doel op zich, maar een gevecht voor sociale gerechtigheid, voor vrede en voor veiligheid.”, aldus Marinus Bee.

Ivan Cairo, journalist met nationale en internationale ervaring, stelde dat om corruptie succesvol te bestrijden politici moeten stoppen het idee te wekken als zou corruptie erbij horen. Volgens Cairo is er altijd een initiator voor corruptie.Burgerparticipatie is ontzettend belangrijk. Omdat onderzoeksjournalisme vaak een kostbare aangelegenheid is stelde Cairo voor dat mediahuizen een vorm van samenwerking creëeren wanneer het gaat om het onderzoek van grote zaken. Cairo stelde dat ook de mediahuizen de hand in eigen boezem moeten steken en gericht werken naar nieuws vergaren, analyseren en geduldig voorbereiden om zo af te stappen van het oppervlakkige, schandaal gerichte nieuws. Journalisten zouden een sterkere bijdrage kunnen leveren door hun specifieke skills aan te scherpen. Journalist Cairo deed een dringend beroep op regering en DNA om zo snel mogelijk de wet Openbaarheid van Bestuur aan te bieden aan de samenleving…[+]