binnenland

Vrouw beroofd en gekneveld

politie

PARAMARIBO – Een vrouw is beroofd en gekneveld achtergelaten in Paramaribo. Twee rovers drongen haar woning binnen. De mannen, die vermoedelijk ongewapend waren, vroegen het slachtoffer geld. Toen de vrouw zei geen geld te hebben, wilden de rovers haar niet geloven. Zij bleven aandringen en namen een bosje sleutels mee. De vrouw zei tegen hen dat eerder in haar woning is ingebroken en goederen zijn buitgemaakt. De rovers verlieten de plaats met medeneming van de sleutels. Bij de politie werd melding gemaakt dat een vrouw is beroofd en gekneveld is achtergelaten. De rovers worden nog opgespoord. De vrouw liep geen letsel op…[+]

Minister Getrouw wil zerotolerancebeleid uitvoeren binnen KPS

NII

PARAMARIBO- De betrouwbaarheid van de politie bij burgers geniet hoge prioriteit op de agenda van minister Stuart Getrouw van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol). Dat liet hij op vrijdag 28 december duidelijk merken in zijn toespraak bij de jaarafsluiting van het Korps Politie Suriname (KPS), waarbij meer dan 150 politieambtenaren in een naast hogere rang zijn bevorderd. De bevordering is over de gehele linie van hulpagent tot adspirant en van inspecteur 1ste klasse tot hoofdinspecteur.

Volgens de minister verwachten burgers door het heel land een eenduidige en betrouwbare politieorganisatie, daarom heeft hij vanaf zijn aantreden in april 2018 het traject ingezet om te werken aan de integriteit van de politie. Door hem is er een integriteitscommissie samengesteld om naast de wettelijke en beroepscodes van ethiek en integriteit duidelijke beleidskaders aan te geven “Ik doe een beroep op alle leidinggevenden en medewerkers binnen het korps om met elkaar integriteitsdilemma’s die zich voordoen op het werk bespreekbaar te maken. Spreek uw collega aan op normafwijkend gedrag. Het spreekt vanzelf dat ook een aantal specifieke omgevingsfactoren van invloed is op de integriteit van de politie”, zei hij tot de aanwezigen…[+]

Ministerie van RO sluit jaar feestelijk af

ro

PARAMARIBO- Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft 2018 feestelijk afgesloten, compleet met vuurwerk en muziek. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zei op vrijdag 28 december tijdens het feest dat het departement vorderingen heeft geboekt in het haast afgelopen jaar.

De bewindsman noemde enkele hoogte punten, waaronder: 1. de recente instelling van een managementteam, een secretariaat en drie commissies als onderdeel van de uitvoering van het ‘Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname; 2 ook recent, de oprichting van een podosiriefabriek in Marowijne, een manifestatie van de inspanningen van het ministerie om samen met het bedrijfsleven binnenlandbewoners te ondernemen ter vergroting van hun verdiencapaciteit en om zelfstandiger te worden. De minister zei, dat hoewel en ook hier en daar een terugval te betreuren was in de uitvoering van het beleid, hij toch tevreden is over de verrichtingen van het personeel, van de commissariaten meegerekend. Hij gaf de harde werkers een ‘10’ voor hun inzet.

Ook directeur Wilco Finisie van het Directoraat Regionale Ontwikkeling is in het algemeen tevreden over de prestaties van het personeel. Hij noemde enkele historische prestaties van het van zijn directoraat, te weten: instelling van de waterschappen; verzelfstandiging van Radio Boskopu; verzelfstandiging van Nyun Combé; verbetering van de interne processen, waardoor met beduidend minder personeel de resultaten met 65% zijn gestegen. Finisie sprak mede namens zijn collega-directeuren Leeroy Jack (DOAB), Wensly Misiedjan (Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland) en Nielton Grootfaam (Duurzame Ontwikkeling Inheemsen in Suriname). Hij sprak ook vol lof over de positieve resultaten van de overige directoraten…[+]

Zes personen dakloos door brand

daklozen door brand

PARAMARIBO – Zes personen zijn zondagmiddag dakloos geworden door een brand die in hun woning aan de Noordstraat in Para woedde. Het gaat om een laagbouwhuis dat geheel in hout was opgetrokken. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de woning reeds afgebrand en ingestort. De brandweerlieden moesten slechts nabluswerk verrichten. Zij kreeg de melding van de brand om 17.37 uur binnen en rukte binnen een minuut uit.

Zij arriveerde om 18.24 uur ter plekke en had de brand om 19.10 uur onder controle. Ten tijde van de brand zaten de huisgenoten met zijn allen buiten op het erf. Een van hen, een zoon, ging op een gegeven moment naar binnen en zag rook uit een van de kamers komen. De brandweer werd meteen in kennis gesteld. Het huis is niet verzekerd, maar was wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Omstanders haalden een gascilinder van 28 lbs uit het pand. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De woning en inboedel zijn geheel afgebrand. De oorzaak van de brand is onbekend; de politie is bezig met onderzoek hiernaar. De brandweer kreeg met vertragende omstandigheden te maken vanwege de slecht begaanbare smalle weg waar het huis stond. Zij moest een afstand van 20 meter afleggen om de brand te blussen…[+]

Politie houdt verdachte aan

handboeien

PARAMARIBO – De politie heeft een verdachte in het district Wanica in de kraag gevat. De man zou samen met een ander betrokken zijn geweest bij de diefstal van wapens. Bij de politie kwam de melding binnen dat een inspecteur twee vuistvuurwapens in de nabije omgeving van zijn woning had gevonden. Naar aanleiding daarvan werd een onderzoek ingesteld. Het vermoeden bestond dat dieven zich in een grijze wagen met donker getinte ruiten, waarvan het kenteken onbekend is, verplaatsten. Aan de politie werd ook gemeld dat een van de verdachten wapens bij zich had. De politiemannen hielden naar aanleiding van informatie een man aan. Het onderzoek is nog gaande. Vermoedelijk zijn de handelingen van de verdachte en zijn kompaan op camerabeelden vastgelegd…[+]

Politie zal ook rond feestdagen voertuigen rond onafhankelijkheidsplein wegslepen

politie waarschuwt

PARAMARIBO- De politie zal de komende periode ook de voertuigen die op of rondom het onafhankelijkheidsplein parkeren wegslepen. Deze maatregel is vanaf 16 november ingegaan.

 

Hoofdinspecteur Lloyd Tolud, Regiocommandant Paramaribo, geeft aan dat wanneer de voertuigen zijn weggesleept de eigenaren na de boete te hebben betaald bij de politie hun voertuigen kunnen gaan ophalen bij het sleepbedrijf. Daar moet de eigenaar de sleepkosten en de kosten van berging betalen waarna hij zijn voertuig zal terug krijgen. Verder geeft Tolud aan dat bezoekers die de activiteit op het onafhankelijkheidsplein willen bezoeken netjes een parkeer plek zoeken om zo ongerief te voorkomen. De politie is niet altijd ter plekke, maar op bepaalde tijden surveilleert en wanneer ze dan surveilleert ze alle voertuigen die op en rondom het Onafhankelijkheidsplein staan geparkeerd zullen wegslepen. De politie zal dan strak optreden tegen personen die hun voertuig op of rondom het onafhankelijkheidsplein begeven laten wegslepen. De politie zal niet alleen tijdens werkuren optreden, maar ook in de avonduren dus de burgers zijn gewaarschuwd…[+]

 

 

Vrouw beroofd van halsketting

dief

PARAMARIBO – Een vrouw is zaterdag in Paramaribo beroofd. Zij liep over straat toen zij werd overvallen. Een rover die gekleed was in een blauwe trui, liep naar haar toe en viel haar aan. Hij maakte haar halsketting buit en rende daarmee via een bosschage in de richting van de Toekomstweg. De crimineel, die een zwarte pet op had, was ongewapend. Het slachtoffer liep geen letsel op. Hij alarmeerde de politie die naar de plaats delict ging voor onderzoek. De politie trof de rover niet aan in de nabije omgeving. Het onderzoek in deze zaak is nog gaande…[+]

Brandweer verleende hulp in meer dan 5700 gevallen

brandweer

PARAMARIBO – Uit statistieken van het Korps Brandweer Suriname blijkt dat de brandweerlieden tot en met november dit jaar in 5706 gevallen hulp verleenden aan de samenleving. Daarbij gaat het om 47 gevallen van hulpverlening bij verkeersongevallen. Verder zijn er twaalf meldingen geweest van ongevallenbestrijding bij gevaarlijke stoffen en 4.745 gevallen van bijenbestrijding. In 255 gevallen moest de brandweer uitrukken voor het verwijderen van reptielen.

Voorts betrof het 612 meldingen van overige hulpverlening. Ook waren er 35 loosmeldingen. In 2017 ging het om 6.304 gevallen van hulpverlening. De brandweer rukte toen in 56 gevallen uit voor hulpverlening bij verkeersongevallen, 22 ongevallenbestrijding bij gevaarlijke stoffen, 5054 bijenbestrijdingen, 399 keer verwijderen van reptielen, 699 overige hulpverlening en 104 loosmeldingen. In 2016 ging het om 7.326 gevallen van hulpverlening. De brandweerlieden rukten in 78 gevallen uit voor hulpverlening bij verkeersongevallen, 23 ongevallenbestrijding bij gevaarlijke stoffen, 5.841 bijenbestrijding, 463 verwijderen van reptielen, 874 overige hulpverlening en 47 loosmelding…[+]

Autobestuurder uit goot gehaald

Politieman aangehouden

PARAMARIBO – Een omstander haalde vrijdagochtend rond 01.30 uur een autobestuurder uit de goot aan de Indira Gandhiweg. De man reed vermoedelijk met hoge snelheid over de weg en kwam ter hoogte van Vredeslust 2 tegen een ander voertuig aan. Hij ramde vervolgens een oud bushuisje. Daarna sloeg de auto over de kop en belandde in de trens. De bestuurder kon niet uit de wagen komen omdat de goot vol water zat. Hij kon de portieren niet eens open krijgen. Omstanders die kort na het verkeersongeluk ter plekke kwamen, zagen de auto in de goot en dat iemand uit het voertuig probeerde te komen. Een persoon ging in de goot en haalde de bestuurder eruit. De automobilist liep letsel op en moest met de ambulance worden vervoerd voor medische behandeling. Volgens hem kwam een auto plotseling voor hem, waardoor hij die aanreed en vervolgens het oud bushuisje ramde, waarna de wagen over de kop in de goot belandde. De bestuurder van het andere voertuig was kort na de aanrijding nergens te bekennen. Beide voertuigen hadden schade en ook het bushuisje. Hoewel het regende, kwamen veel personen een kijkje nemen…[+]

Minister Getrouw wil veiligere Wijdenboschbrug

NII

PARAMARIBO – Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie geeft aan dat er op de Wijdenboschbrug regelmatig verkeersincidenten plaatsvinden met alle ongerief voor de weggebruikers. Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft daarom besloten zogenaamde venstertijden te introduceren, waardoor zwaar materieel niet zomaar over de brug kan gaan.

 

Dit betekent dat het verkeer op vastgestelde tijden en met begeleiding van de politie over de brug mag. Aan zowel de oostelijke als westelijke zijde van de brug wordt er streng toezicht gehouden op vrachtwagenchauffeurs die een

boro willen nemen. Het gaat om de veiligheid van burgers en die mag niet in gevaar komen, aldus minister Getrouw. Wanneer een ondernemer de oversteek wenst te doen moet die dat tijdig doorgeven aan de politie, die de zaak verder begeleidt.

Minister Getrouw geeft in een persbericht van het ministerie aan, dat er op het moment dat een vrachtwagen wordt overgezet het verkeer over de brug voor korte tijd wordt stilgelegd en er even stremming zal plaatsvinden. Echter, hij geeft aan, dat er professionals bij de politie zitten die alles in goede banen leiden. Deze maatregel is niet slechts voor de feestdagen maar juist om de veiligheid op de brug ook na de feestdagen te handhaven. Ook voor tourbussen is voorlopig besloten dat deze niet over de brug gaan totdat er een oplossing voor is gevonden, zegt de bewindsman.

Minister Getrouw stelt verder dat bij verkeersveiligheid ook de attitude van de weggebruiker van belang is. Als de regels stipt worden nageleefd kan er veel ongerief op de weg voorkomen worden. De Motor Surveillance Dienst (MSD) zal tussen negen uur ’s morgens en twaalf uur ’s middags en tussen vier en zes uur ‘s middags zwaar transport begeleiden. Tussen elf uur ’s avonds en vier uur ‘s ochtends mag zwaar transport zonder begeleiding over de brug. De bewindsman geeft de samenleving de garantie dat er alles aan wordt gedaan om de veiligheid te garanderen…[+]