binnenland

Auto beschoten

pistool

PARAMARIBO – Een auto is deze week in het district Wanica beschoten. Vermoed wordt dat iemand met een gasbuks op het voertuig heeft geschoten. Aan het voertuig is een kogelinslag te zien. Bi onderzoek bleek het te gaan om schade aan het linkervoorportier. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De benadeelde had zijn auto geparkeerd en zag naderhand de schade aan het voertuig. Het is niet bekend wie op de wagen heeft geschoten en wat de reden daartoe is. Bij de politie is melding gemaakt van de kogelinslag aan het voertuig waarna zij naar de plaats ging voor onderzoek. Het onderzoek is nog gaande…[+]

Dronken man beroofd

dron

PARAMARIBO – Een man, die onder invloed van alcohol verkeerde, is in Paramaribo beroofd. Volgens hem hebben drie rovers die gewapend waren met messen, de daad gepleegd. De criminelen vielen hem aan en maakten een tas inhoudende persoonlijke spullen en SRD 500 buit. Na de daad renden twee van hen weg. De derde rover zat op een groene bromfiets waarop hij is weggereden. Het vermoeden bestond dat de verdachten zich bij een hotel schuilhielden, maar zij werden niet aangetroffen. De politie kreeg de melding van de beroving en ging naar de plaats voor onderzoek. Zij trof wel geld, een identiteitskaart en rijbewijs bij het slachtoffer aan. De man bleef echter verklaren dat hij is beroofd. Het onderzoek is nog gaande…[+]

Vrouw blijft in voorarrest

rechten 3a

PARAMARIBO – De rechter heeft maandag het verzoek van advocaat Maureen Nibte afgewezen om Sangeeta G die samen met Vijay J en Sanjanakoemari A verdacht wordt van het plegen van berovingen, voorlopig in vrijheid te stellen. Nibte voerde aan dat Sangeeta G een baby van een jaar heeft die in het ziekenhuis ligt. De baby werd verzorgd door de schoonmoeder van de verdachte, maar de schoonmoeder is zelf ziek. Er zou niemand zijn die het kindje kan gaan bezoeken. Op humanitaire gronden vroeg Nibte aan de magistraat om de vrouw voorlopig in vrijheid te stellen. Vijay J, die juridische bijstand krijgt van raadsman Radjesh Bhoewar, heeft bekend schuldig te zijn. De drie verdachten blijven in voorarrest. Zij zouden de berovingen op Charlesburg hebben gepleegd. Op 11 mei wordt de behandeling van deze zaak voortgezet…[+]/abonnement/

Staatsolie met obligatie van USD 195 miljoen naar internationale kapitaalmarkt

staatsolie

PARAMARIBO – Staatsolie Maatschappij Suriname NV heeft gisteren USD 195 miljoen aan obligaties uitgegeven in Suriname en op Curaçao. Deze obligatie-uitgifte is internationaal genoteerd aan de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX). De Surinaamsche Bank NV is de arrangeur.

In totaal is met deze internationale obligatie-uitgifte USD 195.067.000 aangetrokken, ruim USD 45 miljoen meer dan het beoogde bedrag van USD 150 miljoen. Voor Staatsolie is dit een teken dat de Surinaamse samenleving, en nu ook internationale beleggers, vertrouwen hebben in het bedrijf. Van de huidige obligatiehouders heeft ongeveer 85 procent wederom geïnvesteerd in deze obligatie-uitgifte.

De notering van de obligatie 2020-2025/2027 aan de DCSX is voor Staatsolie de eerste beursgang ooit en de eerste stap op de internationale kapitaalmarkt. De internationale beursnotering biedt de beleggers (in Suriname en op Curaçao) een beter verhandelbare obligatie dan tevoren. Ook krijgt Staatsolie toegang tot internationale beleggers op Curaçao, die geïnteresseerd zijn in goed renderende regionale beleggingen. Met de derde obligatie-uitgifte is er financiering aangetrokken met als doel de vernieuwing van de Staatsolieobligatie 2015-2020 en de uitvoering van projecten die deel uitmaken van het investeringsprogramma 2020-2027, inclusief de investering in de Pikin Saramacca goudmijn van Iamgold Rosebel Gold Mines.

“De verwachting is dat na de recente olievondst in Blok 58, Maka Central-1, er meerdere ontdekkingen zullen volgen. Staatsolie zal kapitaal nodig hebben, wil het bedrijf zijn contractueel vastgestelde belang nemen in de vondsten indien die tot ontwikkeling en in productie worden gebracht. Staatsolie bevindt zich in een kansrijke positie en zal toegang tot internationaal kapitaal moeten hebben om toekomstige investeringen in de offshore-olieproductie te plegen. Hiertoe zullen verschillende financieringsopties verder worden onderzocht, waaronder een aandelenemissie en internationale obligaties genoteerd in bijvoorbeeld Londen of New York. De internationale obligatie voor USD 195 miljoen genoteerd aan DCSX is een van de manieren om Staatsolie te introduceren op de internationale kapitaalmarkt”, meldt het bedrijf in een persbericht.

Voor de Staatsolieobligatie 2020-2025/2027 zijn er coupures uitgegeven van USD 100 en USD 30 duizend. De looptijden zijn 5,5 jaar tegen 7 procent rente of 7 jaar tegen 7,5 procent rente per jaar. De rente-uitkering is twee keer per jaar, in maart en september. De eerste rentebetaling is op 23 september 2020…[+]

Politie neemt spullen straatvensters in beslag

opening politie

PARAMARIBO – De politie heeft gistermorgen spullen van een aantal straatventers in beslag genomen.

De goederen zijn overgebracht naar het politiebureau en zullen mogelijk worden gedoneerd. De politie ging gisteren tijdens haar surveillance naar de Saramaccastraat waar enkele straatventers bezig waren met de verkoop van groenten. Bij het zien van de wetsdienaren renden zij weg met achterlating van hun producten. De politie wachtte nog even om na te gaan van wie de spullen waren, maar er kwam niemand opdagen. Daarom was zij genoodzaakt  de spullen in beslag te nemen. Het is verboden in deze tijd met de aanwezigheid van het coronavirus, spullen in het centrum zoals de Saramacca-, Jodenbree- en Dr Sophie Redmondstraat te verkopen. De venters stonden bovendien te dicht op elkaar bij de verkoop waarbij de vastgestelde afstand om van elkaar verwijderd te zijn, niet in acht was genomen. De politie zal de komende dagen door blijven gaan met surveillance in de binnenstad om te voorkomen dat personen te dicht bij elkaar staan en mogelijk besmet raken door het coronavirus. Dit is bedoeld voor de eigen veiligheid van de mensen. De politie vraagt eenieder rekening te houden met deze situatie en gehoor te geven aan de oproep, zodat geen verdere verspreiding van het coronavirus plaatsvindt. Ook mensen die zich op hoeken van straten ophouden, zullen worden aangesproken en verwijderd. WJ/RT…[+]

Agenten post Albina zonder ontsmettingsmiddelen “We denken natuurlijk aan de veiligheid …”

agenten albina

PARAMARIBO – Agenten die moeten werken op de Albina grenspost geven aan dat zij geen handsanitizer en mondkapjes meer hebben.

Volgens hen werken zij onder onveilige omstandigheden op de post waardoor zij besmet kunnen raken met het coronavirus. De politiemannen moeten zeven dagen op de post werken en krijgen geen voeding. Volgens hen moeten zij zelf voeding meenemen van huis. In Albina kunnen zij niet altijd iets kopen, omdat de supermarkten niet open zijn. De agenten geven aan dat zij enerzijds blootgesteld zijn aan besmettingsgevaar van het nieuwe  coronavirus terwijl zij anderzijds ook moeten zorgen voor eigen voeding. Zij zijn niet ervan op de hoogte dat zij achteraf een voedingsstaat kunnen indienen om te declareren. Hoofdinspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations, zegt aan de krant dat het werken op de post te Albina geen detachering betreft. Volgens hem kunnen de politiemannen een voedingsstaat invullen. De agenten kunnen eigen voeding aanschaffen en naderhand declareren waarbij zij aangeven hoeveel keren zij uit hun eigen zak voeding hebben gekocht. “Men krijgt het voedingsgeld terug.” Over de mondkapjes en handsanitizer geeft Naarden aan dat de agenten dat moeten aankaarten bij de directe leidinggevende. Dan wordt er voorzien in de middelen. Naarden benadrukt dat er van tevoren moet worden aangegeven, dat de middelen opraken zodat die tijdig kunnen worden aangeschaft. “Men moet niet wachten totdat alles op is.” Hij zegt dat indien tijdig een schriftelijke aanvraag wordt ingediend, de middelen aangeschaft kunnen worden. “Men gaat er alles aan doen om de spullen aan te schaffen.” Volgens hem kan men in die tussentijd de handen met zeep wassen. Hij geeft aan dat chloor en water ook gebruikt kunnen worden. Daarbij moet het gaan 80 procent water en 20 procent chloor. Naarden zegt dat de korpsleiding niet wil dat politiemensen ziek worden.  Hij merkt op dat ook voor zichzelf gezorgd dient te worden en niet altijd gewacht hoeft te worden op de overheid. Hij weet dat de overheid en korpsleiding een verplichting hebben. “Jij mag verwachten dat de korpsleiding in alles voorziet. Maar vooruitlopend op de organisatie moet je jezelf beschermen. Dat is niet te veel gevraagd. Je verdient wat geld. Wij moeten niet doen alsof we straatarm zijn dat we niet eens een fles chloor kunnen kopen.” Naarden zegt dat de politie in de frontlinie staat evenals de verpleegkundigen en artsen gedurende de periode van het coronavirus. “We moeten alles doen om gezond te blijven. En wij moeten op tijd doorgeven aan de leidinggevende voordat de spullen opraken. We denken natuurlijk aan de veiligheid van de collega’s. Niemand mag ziek worden.” WJ…[+]

73 autobranden vorig jaar

daklozen door brand

PARAMARIBO –  Het Korps Brandweer Suriname heeft 73 autobranden in 2019 geregistreerd. In 2018 ging het om 76 branden van voertuigen en in 2017 waren dat 65. De brandweer noteerde 63 autobranden in 2016. Brandweervoorlichter Ulrich Coats zegt aan de krant dat de statistieken van de autobranden worden geanalyseerd. Daarbij wordt nagegaan om welke type voertuigen het gaat. De oorzaken van de autobranden worden voorts nagegaan. Er worden analyses gemaakt en bekeken. In sommige gevallen bleek het te gaan om auto’s die in rijdende toestand in brand vlogen. In andere gevallen was er sprake van brandstichting. De krant verneemt dat een van de gevallen van vermoedelijke brandstichting in 2019 was aan de Albrecht Durerstraat. Een auto stond deels op de berm en deels op de openbare weg geparkeerd. Ter plaatse troffen de brandweerlieden een wagen aan waarvan de machinekamer in brand stond. Buren hoorden eerst een knal en vervolgens een auto met gierende banden wegrijden. Er zou ook geprobeerd zijn de achterlenzen in brand te steken, want die zijn gesmolten. De machinekamer stond wel in brand. Er is eerst geprobeerd zelf de brand te blussen met zand. Toen de brandweer aankwam, heeft zij een hogedrukstraal gebruikt om uitbreiding te voorkomen…[+]

Gezamenlijke verklaring Suriname en Frankrijk in verband met bestrijding COVID-19

vlag-suriname

In het kader van de procedures en protocollen die nationaal en internationaal ter bestrijding van COVID-19 gelden, is het noodzakelijk dat de Regeringen van de Republiek Suriname en de Franse Republiek hun samenwerking versterken voor een adequate toepassing en controle van de maatregelen die zijn genomen bij de grens tussen Frans-Guyana en Suriname.  Beide landen roepen hun bevolking op om de instructies van de respectieve autoriteiten strikt op te volgen, die onder andere inhouden, het reizen tussen beide landen zoveel als mogelijk te beperken en de grenzen gesloten te houden tot nader order.

Het oversteken van de grens mag nu alleen plaatsvinden op basis van de mogelijkheden voor repatriëring van ingezetenen van Frans-Guyana en Suriname via speciale diensten van de Veerboot La Gabrielle, rekening houdende met de quarantaine-faciliteiten in beide landen.   Personen die gerepatrieerd wensen te worden, dienen zich aan te melden bij de Ambassade van de Franse Republiek in Paramaribo of bij het Consulaat van de Republiek Suriname in Cayenne en/of haar dependance te St. Laurent du Maroni.  De autoriteiten van beide landen benadrukken dat geen enkele doorgang zal worden getolereerd, mede vanwege het risico van verspreiding van het virus door deze personen met alle gevolgen van dien. Gezamenlijke patrouilles zullen voortgang hebben op de rivier in het belang van de veiligheid van de bevolking van beide zijden…[+]

Man gekapt op hoofd

houwer

PARAMARIBO – Een man is vrijdagavond in het district Wanica aan zijn hoofd gekapt.  Hij moest medisch worden behandeld. De krant verneemt dat het slachtoffer samen met een groep mannen in een bar was. Zij borrelden samen en spraken met elkaar. Op een gegeven moment ontstond er een ruzie. Het slachtoffer en een van de mannen waren enerzijds terwijl de overige personen anderzijds stonden toen er een woordenwisseling ontstond. Het slachtoffer haalde een houwer uit zijn auto, maar een andere man wist die afhandig te maken. De man heeft het slachtoffer toen kapverwondingen toegebracht. Na de kappartij maakten de verdachte en de overige mannen zich uit de voeten. De politie was ingeschakeld en ging naar de plaats voor onderzoek. Zij is nog bezig de verdachte op te sporen. Het is niet bekend waarover de mannen een woordenwisseling met elkaar kregen…[+]

Brandweer redt kippen

brandweer

PARAMARIBO – De brandweer heeft gisteren voorkomen dat twintig kippen zijn dood gebrand. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de krant dat de kippen wel bedwelmd raakten vanwege de hitte en rook.

De melding van de brand kwam binnen om 13.45 uur. De brandweerlieden van post Lelydorp kregen de melding van een grasbrand aan de Mon Plaisirweg. Zij waren reeds op straat vanwege boomstammen die in brand stonden. Op weg naar de grasbrand aan de Mon Plaisirweg kregen zij de melding dat het om een woningbrand ging. Daar aangekomen bleek dat een kippenhok met twintig kippen in brand stond. Doordat de brandweer op tijd was aangekomen, konden de kippen worden gered. Een verlaten woning die dicht bij het kippenhok was, heeft schroeischade aan de achterzijde opgelopen. Het gaat om een huis van 4 bij 5 meter. Het kippenhok is deels ook afgebrand. De brandweer wist de grasbrand te blussen. Afgelopen dagen waren er grasbranden aan de Frederikshoop-, Ephraimszegen- en Noordpoolweg. Deze branden waren op hetzelfde moment, maar de brandweer wist die te blussen…[+]