binnenland

“Hij ziet er als een rover uit”

clerks

PARAMARIBO – “Hij ziet er als een rover uit. Ik wil niet racistisch zijn”, getuigde een onderneemster woensdag tegen Donovan S in de rechtszaal. Zij herkende hem als de persoon die de zijruit van haar wagen kapotsloeg en haar tas met USD 700, 15 duizend euro en SRD 20 duizend tot 25 duizend stal.

Advocaat Irene Lalji vroeg aandacht van rechter Dinesh Sewratan voor de opmerking van de vrouw dat haar cliënt er als een rover uitziet. De magistraat hield de vrouw voor dat zij niet moet generaliseren. Het slachtoffer vertelde dat zij de man herkende aan zijn gezicht en tatoeages op zijn arm. Zij vertelde dat op 4 mei de bestuurder van een auto kwam om batterijen in haar handelszaak te kopen. Zij vond de man verdacht doen, omdat hij tot driemaal kwam om de batterijen te verwisselen. Volgens haar waren in de omgeving twee verdachte voertuigen. Na sluitingstijd van haar bedrijf reed zij samen met een tante om een medewerker af te zetten. Volgens haar zag zij de auto waarvan de bestuurder eerder was geweest om batterijen te kopen en een andere wagen achter haar.

Zij wist in eerste instantie niet dat de wagens haar achtervolgden. Zij vertelde dat de wagen die ze eerder bij haar winkel had gezien haar voorbij reed en een file creëerde. Op een gegeven moment hoorde zij een geluid tegen haar wagen. Toen zij omkeek, werd de ruit kapotgeslagen en de tas gestolen door Donovan S. Zij zag Donovan S in een auto stappen en wegrijden…[+]

Discussie scherpt journalisten

svj

PARAMARIBO- Met de doorstart die de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft gemaakt, vindt het bestuur het belangrijk, dat vakgenoten regelmatig bij elkaar komen. Het idee is dus ontsproten om bijeenkomsten te organiseren, waarbij journalisten met elkaar en anderen, in discussie kunnen treden.

Het betreft in deze een discussie-avond met als onderwerp: ‘Journalistieke vrijheden en beperkingen’. Dit onderwerp is gekozen na de welles-nietes situatie die was ontstaan rond de publicatie van een bericht over de gezondheidstoestand van het staatshoofd, op Suriname Herald. De discussie-avond vindt plaats op Vrijdag 12 oktober, in “Tori Oso” aan de Fred Derbystraat.

De inleider is de oud-hoofdredacteur van De Ware tijd en docent Journalistiek, Ricardo Carrot.  Cherman Homoet van de Nieuwsdienst van de STVS, zal als discussieleider optreden Verder is er een panel samengesteld, bestaande uit de jurist Jennifer van Dijk-Silos, oud-adjunctredacteur van De Ware tijd George Orie en Harvey Panka, journalist van ATV. De activiteitencommissie van de SVJ, hoopt dat deze bijeenkomsten de band tussen journalisten versterkt en een ingrediënt vormt voor een professionele beroepsuitoefening. Dit geeft de SVJ aan in een persbericht…[+]

 

Bushouder beroofd

gasbusks en mes

PARAMARIBO – Een bushouder is dinsdag in Paramaribo beroofd. De krant verneemt dat de daad is gepleegd door een buschauffeur en een tawaman (helper). Het zou met een geschil tussen de bushouder en chauffeur zijn begonnen. Nadien beroofde de buschauffeur samen met de tawaman die gewapend was met een mes het slachtoffer. Onder bedreiging van het mes wisten zij de dagopbrengst van SRD 250 buit te maken. Het geld was in een bak geplaatst. Na de beroving verlieten de verdachten de plaats te voet in de richting van de Martin Luther Kingweg. De gegevens van de chauffeur zou zijn doorgegeven aan de politie, maar die van de tawaman was onbekend. Het slachtoffer liep geen letsel op. Het onderzoek van de politie is nog gaande…[+]

Rover maakt telefoon buit

telefoon

PARAMARIBO – Een achttienjarige jongeman is dinsdagmiddag in het district Wanica beroofd. Hij liep over de Indira Gandhiweg en kwam op een gegeven moment ter hoogte van een handelszaak aan. Twee rovers kwamen naar hem toe. Een van hen rukte de mobiele telefoon van de tiener weg en rende samen met zijn kompaan weg. Het is onbekend in welke richting de rovers gingen. Volgens de jongeman waren de mannen ongewapend en ongemaskerd. Hij liep geen letsel op en deed van de beroving aangifte bij de politie die naar de plaats ging voor onderzoek. De rovers worden nog opgespoord...[+]

Naam advocaat misbruikt om ander op te lichten

rechten 3c

PARAMARIBO – De naam van advocaat Irene Lalji is misbruikt om een ander op te lichten. Ene G zou de naam van de advocaat hebben misbruikt om Ashok P die in Nederland woont, op te lichten. Lalji zegt aan de krant dat Ashok P haar boos uit Nederland belde dat zij geld van hem had ontvangen, maar geen zaken had gedaan. Het zou gaan om een perceel aan de Vijfde Rijweg.

Lalji zegt dat zij de man voorhield niet bekend te zijn met zo een zaak, maar het voor de zekerheid zou natrekken. Zij ging alle zaken na maar kwam die van Ashok P niet tegen in haar bestand. Dat zei zij ook aan Ashok P toen die haar weer belde. Ashok P vond dat de raadsvrouw via ene G die in Suriname woont geld van hem ontving. Ashok P stuurde het geld voor G die het aan Lalji moest afstaan. G stond het geld echter niet af. Intussen is hij onbereikbaar geworden. Ashok G zou meerdere malen geld hebben verstuurd voor G, maar de man deed de zaken niet. G zou een kwitantie voor Ashok P hebben gestuurd waarop het visitekaartje van Lalji staat. Lalji zegt dat de kwitantie geen stempel van haar advocatenkantoor heeft. Bovendien staat haar handtekening ook niet erop. Op de valse kwitantie zou G hebben vermeld dat SRD 3.750 is betaald aan Lalji. Bovendien wees de raadsvrouw erop dat zij niet met tussenpersonen werkt. Zij werkt rechtstreeks met haar cliënten…[+]

Commissie herstructurering Psychiatrisch Centrum Suriname geïnstalleerd

volksgezondheid

PARAMARIBO-De commissie herstructurering Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is geïnstalleerd. Dit gebeurde op dinsdag 9 oktober , door minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Deze commissie is voor een jaar geïnstalleerd, te rekenen van 15 augustus 2018 en heeft de navolgende taken: Het voorbereiden casu quo vaststellen van randvoorwaarden voor een herstructureringsproces binnen PCS. Het uitwerken van een tijdspad voor de implementatie van een herstructureringsproces binnen PCS

De commissie herstructurering PCS wordt voorgezeten door Bernhard Abia, beleidsadviseur ministerie van Volksgezondheid, Muriel Ravenberg, beleidsadviseur Farida Kohinor, Human Resourcemanager PCS, Errol Stuger, secretaris bond van personeel PCS en Randherkoemar Nanda, Medisch stafbestuur (Psychiater).Dit staat in een persbericht van NII…[+]

RBT-Paramaribo houdt militair aan

politie

PARAMARIBO – Leden van het Regionale Bijstandsteam (RBT) Paramaribo hielden een militair zondag aan toen hij zich hevig verzette. Het begon toen bij de politie de melding kwam van schoten die gelost waren bij een nachtclub. De leden van RBT-Paramaribo gingen op onderzoek uit. Terwijl zij bezig waren met het onderzoek, belette een man die naderhand een militair bleek te zijn, hen. RBT-Paramaribo waarschuwde de man een aantal keren om zich te verplaatsen, maar de militair gaf geen gehoor. De man deed bedreigende uitlatingen, waardoor de politiemannen genoodzaakt waren hem aan te houden voor wederspannigheid, vernieling van de polshorloge van een politieman, bedreiging en het negeren van een ambtelijk bevel. Omdat de militair zich verzette liep hij letsel op in het gezicht. De leden van RBT-Paramaribo brachten hem over naar de ressortpolitie van waar de man verder werd overgedragen aan de militaire politie…[+]

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

zorg

De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg of World Hospice and Palliative Care Day valt ieder jaar op 9 oktober.

Op deze dag wordt aandacht besteed aan zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen en welke mogelijkheden er dan zijn om zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden, tot het einde. Er worden veel activiteiten georganiseerd in bepaalde landen om mensen bekend te maken met de mogelijkheden. In 1879 werd in Dublin ‘Our Lady’s hospice for the dying’ gesticht. In 1967, oprichting in Londen van de ‘St. Christopher’s Hospice’ door Dame Cicely Saunders. In België richtte zuster Leontine als eerste (1990) in het Brusselse Sint-Janziekenhuis een palliatieve eenheid op. Sinds 2005 wordt jaarlijks in oktober de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg georganiseerd. Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting. Zij wordt meestal gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg, medisch en verzorgend handelen met als doel genezing te bereiken. Palliatieve zorg is dus meestal van toepassing als genezing niet mogelijk is: er zijn onbehandelbare ziekteverschijnselen.

Een symptoom is of wordt refractair als geen van de conventionele behandelingen effectief zijn en/of deze behandelingen gepaard gaan met onaanvaardbare bijwerkingen. Pijn, benauwdheid en delier zijn de meest voorkomende refractaire symptomen. Binnen de stervensbegeleiding is tegenwoordig veel aandacht voor palliatieve zorg. Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte, probeert de palliatieve zorg een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht. Er zijn instellingen die dergelijke zorg op professionele grondslag aanbieden, maar ook wordt vaak gebruikgemaakt van vrijwilligers en familieleden. (Bron: Beleven)(Foto:iknl.nl)…[+]

Gestolen auto deels afgebrand teruggevonden

politie

PARAMARIBO – Een auto, die in de nacht van 27 op 28 september te Kwatta was gestolen, is zaterdag aan de Ariestraat teruggevonden. De achterzitting was deels in brand gestoken als gevolg waarvan die beschadigd is. Ook zijn er onderdelen  van het voertuig gestolen. Het gaat om de koplampen, de batterij en achterlenzen die zijn buitgemaakt. Het vermoeden bestaat dat de dieven die onderdelen slechts nodig hadden waarna zij de wagen van binnen in brand staken.

De schade bleef beperkt tot de binnenzijde. Een man ontdekte de auto op het terrein van een huis dat onbewoond is. Hij vertelt dat hij vaker in de buurt gaat. Eerder had hij de wagen niet gezien. Toen hij zaterdag langsging, zag hij de hoed van de auto open. Ook zag hij de achterlenzen van het voertuig niet. Hij durfde niet alleen een kijkje te nemen en reed verder om iemand van de buurt erbij te halen. Samen met de buurtbewoner ging hij naar de plaats en zag dat de achterzitting van het voertuig brandschade had. Hij belde met de politie die ter plekke kwam. De politie wist te achterhalen dat het om een gestolen wagen ging. Vermoedelijk hadden de dieven na het in brandsteken van de auto de portieren dichtgedaan waardoor het vuur zich niet kon verspreiden…[+]

Automobilist had viermaal alcohol op

dron

PARAMARIBO – Een 65-jarige autobestuurder had in het weekend viermaal de toegestane hoeveelheid alcohol op. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Inspecteur van politie Ulrich Tjin Liep Shie bevestigt dat de man onder invloed van alcohol verkeerde. Hij zegt aan de krant dat een blaas- en ademanalysetest uitwees dat het gaat om 970 microgram per liter uitgeademde alcohollucht. Bij de politie kwam de melding dat een automobilist met zijn voertuig in de trens belandde op de kruising van de Grader- en Djakartaweg. Zij ging ter plaatse en trof de bestuurder aan. Omdat het vermoeden bestond dat de man onder invloed van alcohol verkeerde, werd hij onderworpen aan een blaastest. Het resultaat bleek positief te zijn...[+]