binnenland

Getuige zag verdachte tas wegnemen

dief 5

PARAMARIBO – Een getuige vertelde vorige week in de rechtszaal dat zij heeft gezien dat Nicholas K in de wagen van een man ging op 22 augustus vorig jaar. Zij zag de verdachte met de benadeelde praten. Zij heeft ook gezien dat Nicholas K een tas waarin achteraf SRD 30 duizend, vijfduizend euro en USD 2500 bleek te zijn, wegnam en ermee rende.

De getuige stond evenals andere prostituees op straat. De benadeelde riep haar en vroeg naar de prijs voor seks. Zij gaf de prijs door, waarna de man zei dat hij later zou terugkomen. Zij ging toen om een andere klant te zoeken. Zij zag Nicholas K bij de benadeelde gaan en via het achterportier in de wagen stappen. Nadien rende Nicholas K weg met de tas van de aangever. Nadat de diefstal was gepleegd, is de getuige geslagen. Volgens haar werd vermoed dat zij betrokken was bij de diefstal, terwijl dat niet klopte. Zij zegt dat de benadeelde toekeek toen zij werd geslagen. Zij zag de verdachte na de diefstal niet meer, maar pas vorige week in de beklaagdenbank. Zij kent de verdachte als Beyonce. Rechter Maureen Dayala zegt dat Nicholas K verklaarde dat hij in de auto orale seks had met de aangever en daarna stapte hij uit. Volgens Nicholas K heeft ene Isabella de tas met het geld weggenomen.

De getuige zegt dat Beyonce en Isabella wel ietwat op elkaar lijken. Nicholas K, die juridische bijstand krijgt van raadsman Harold Belfor, ontkent de tenlastelegging. Hij zegt dat hij SRD 3000 van Isabella als zwijggeld kreeg. Zij wist dat die SRD 3000 gestolen geld was. Op een vraag van officier van justitie Mirella van Dijk gaf Nicholas K aan dat zijn bijnaam geen Kousila is maar Beyonce…[+]

President Bouterse als Living Legend tijdens Museum N8

President Bouterse als Living Legend tijdens Museum

PARAMARIBO-In de Memre Buku Kazerne zíjn tieners die een bezoek brachten aan het Surinaams Leger Museum verrast geworden door een bezoek van president Desiré Bouterse. De president werd als “living legend” uitgenodigd door de legerleiding.

Het staatshoofd bracht in het kader van de Museumn8 een bezoek aan dit museum. In een heel ontspannen sfeer vertelde president Bouterse zijn levensverhaal aan de tieners uit Brokopondo. De president ging uitgebreid in op vragen van de jeugdigen. Op de Museumn8 gaan deuren van musea open om bezoekers kosteloos toegang te bieden. Het thema voor dit jaar is “The night of the living legend”. De legerleiding koos unaniem de president als living legend. President Bouterse heeft naar zeggen van Majoor Ilahibaks heel veel gedaan voor het land en zeker zichzelf. De Majoor vertelde onder meer over het sportverleden van de president en zijn legerperiode…[+]

Pompbediende en klant beroofd

dief2

PARAMARIBO – Een pompbediende en een klant zijn zaterdag rond 22.30 uur in het district Wanica beroofd. Van de pompbediende is SRD 1200 buitgemaakt en van de klant is een tas weggerukt.

De pompbediende was een bromfiets aan het bijtanken en zag twee onbekende mannen langslopen aan de Magentakanaalweg komende vanuit de Nieuw Weergevondenweg. Zij waren in het zwart gekleed en hadden een pet op. De twee onbekende mannen keerden op een gegeven moment terug en kwamen bij de pompbediende. Een van hen haalde een vuistvuurwapen te voorschijn en deed bedreigende uitlatingen terwijl de ander de pompbediende van achteren vastgreep. Hij maakte al het geld dat de pompbediende van het pompstation bij zich had, buit. De klant verklaarde dat hij bezig was zijn bromfiets te laten bij tanken. Hij zag dat de pompbediende eerst is beroofd en probeerde weg te rijden. Het gelukte hem echter niet omdat de rover met het vuistvuurwapen ook hem bedreigde. De crimineel trok de contactsleutel van de bromfiets eruit. Hij rukte vervolgens de tas van de klant weg waarna hij samen met zijn kompaan is weggerend. Beide mannen worden nog opgespoord. Bij de politie is aangifte van de beroving gedaan…[+]

Tiener aangehouden voor beroving

politie

PARAMARIBO – Een negentienjarige jongeman is donderdag in de kraag gevat voor het plegen van een beroving. Hij zou een veertienjarige scholier hebben beroofd van zijn mobiele telefoon. Het slachtoffer liep over de Mr Jagernath Lachmonstraat toen hij werd overvallen door de negentienjarige jongeman. De verdachte rende na de daad weg, maar kon toch worden opgepakt. Bij hem is de gestolen telefoon teruggevonden. Het slachtoffer liep geen letsel op. De politie kreeg de melding van de beroving en ging naar de plaats voor onderzoek. De verdachte is intussen, na afstemming met het Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld…[+]

Man mishandelt vrouw op straat

politie

PARAMARIBO – Een man heeft zijn vrouw vorige week aan de Bomaweg mishandeld. De politie heeft hem intussen, na afstemming met het Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld. In eerste instantie kwam de melding dat er sprake was van ontvoering van een kind, maar dat bleek niet het geval te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat een man zijn vrouw op straat had mishandeld. De vrouw zag kans weg te rennen, terwijl haar baby van tien maanden op de grond lag. De man bracht het kind naar zijn schoonouders aan de Welgedacht C-weg. Leden van het Regio Bijstandsteam hielden de verdachte aan voor onder meer bedreiging en mishandeling en brachten hem naar het politiebureau. Het slachtoffer liep geen letsel op…[+]

Jongeman beroofd van telefoon

telefoon

PARAMARIBO – Een 20-jarige jongeman is vrijdag in Paramaribo beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij kwam van school en liep over de Drambrandersgracht. Ter hoogte van de Tammengastraat werd hij benaderd door een man die plotseling de mobiele telefoon uit zijn handen wegrukte. Het slachtoffer begon tegen te stribbelen, waarna de rover een schaar tevoorschijn haalde om hem te bedreigen. Hij hield zich toen rustig, waarna de verdachte de Tammengastraat inging met de buitgemaakte telefoon. De scholier liep geen letsel op. De jongeman meldde de politie dat hij was beroofd. De politie ging naar de plaats voor onderzoek; de rover wordt nog opgespoord…[+]

Resultaten verkiezingen 2015 een jaar voor de verkiezingen nog steeds niet toegankelijk

DA 91

Een jaar voor de Vrije, Algemene en Geheime verkiezingen en vier jaar na de verkiezingen van mei 2015 heeft het Centraal Hoofdstemburo nog steeds de resultaten van de verkiezingen van 2015 niet gepubliceerd. De data zijn dan ook niet toegankelijk voor burgers en politieke partijen ter verdere bestudering.

Sinds het rapport/verslag op 9 februari 2018 is aangeboden aan de president door de voorzitter van het CHS heeft de partij regelmatig zowel formeel als informeel het CHS benaderd voor een copie van het rapport.  DA’91 heeft het instituut  aangeschreven, telefonisch gekontakt en  oproepen via de media gedaan. Echter is er tot op heden geen uitvoering gegeven aan de verplichting van het Instituut om deze data beschikbaar te stellen voor de samenleving.

Dit is wederom een bewijs van het onbehoorlijk bestuur dat een kenmerk van deze regering is, en in deze met name van het ministerie van Binnenlandse Zaken als verantwoordelijke ministerie.Het is onbehoorlijk dat terwijl de commissie Wijdenbosch verregaande voorstellen heeft gedaan ter wijziging van ons kiesstelsel, het politieke partijen onmogelijk gemaakt wordt om op onder andere wetenschappelijk strategische wijze gebruikmakend van de data van de laatstgehouden verkiezingen, zich voor te bereiden op de stembusgang van 2020.

Het is heel kwalijk dat burgers totnutoe geen adekwate toegang hebben tot het document, want zoals de voorzitter, dhr. Merkus, van het CHS zelf aangaf bij de overhandiging aan de president: “De gebundelde verkiezingsuitslag geeft een fundament ofwel grondslag voor groepen, studenten en politici om daaruit de nodige informatie te putten en om vooral democratisch goed gefundeerde uitspraken te doen.” Bovendien vindt DA’91 het heel ernstig dat CHS, indachtig het vertrouwen dat wij als burgers moeten hebben in correcte uitvoering en vastlegging van onze verkiezingsuitslag, niet in staat is die mate van transparantie die een dergelijk vertrouwen moet staven, te verschaffen aan de burgerij. De vraag dringt zich dan ook bij ons op, welk of wiens belang gediend is door het niet toegankelijk maken van deze gegevens.

Eerder begrepen wij van het personeel van het Instituut dat er geen middelen werden vrijgemaakt om het rapport te publiceren, maar dat ook het zowat kosteloze opladen van het rapport op de website geen goedkeuring vond. Wij herhalen onze bereidheid, om in het belang van de democratie, technische assistentie te verlenen daar waar mogelijk. DA’91 doet andermaal een dringende oproep naar de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financien om het CHS van die noodzakelijke middelen te voorzien, zodat het vertrouwen in dit belangrijke instituut herstelt wordt. Voorts doen wij een dringende oproep aan de leden van DNA om tijdens de voortgaande begrotingsbehandeling deze ernstige nalatigheid van het CHS ter sprake te brengen en het daarheen te leiden dat per direkt de burgerij vrijelijke toegang verkrijgt tot de data van de verkiezingen van mei 2015…[+]

 

Buschauffeur getuigt over steekpartij

mes

PARAMARIBO – Een buschauffeur getuigde gisteren dat Ulasjo P hem met een mes aanviel. Hij weerde de slagen af met zijn hand en liep letsel op. Hij ging toen voor medische behandeling en kon twee weken niet werken. Ulasjo P wordt verdacht dat hij gepoogd heeft het slachtoffer zwaar lichamelijk toe te brengen.

Het slachtoffer getuigde dat hij zelf geen mes bij zich had. Beide mannen zijn buschauffeurs. De aangever kwam aangereden en had de verdachte als voorrijder. Hij zag dat Ulasjo P zijn bus stopte om een passagier te laten instappen. Hij wilde de man inhalen, maar de verdachte ging naar de rechterzijde van de weg. Er ontstond toen een aanrijding. Het slachtoffer stapte uit zijn bus en ging in die van de verdachte om hem aan te spreken. Er ontstond een woordenwisseling. Het slachtoffer ging nadien uit de bus om foto’s van de aangereden bus te maken. Hij hoorde kort daarna dat iemand naar hem gilde om uit te kijken waarna hij naar achteren keek. Hij zag dat Ulasjo P met een mes op hem afkwam waarna hij de slagen afweerde met zijn rechterhand. Ulasjo P beweerde dat het slachtoffer met een mes in zijn bus kwam. Daarvan liep hij drie schrammen aan zijn voet en borst op. Het slachtoffer zei dat hij nooit ruzie had met Ulasjo P, die juridische bijstand krijgt van raadsman Harold Belfor. Op 27 juni wordt de behandeling van deze zaak voortgezet…[+]

Autobestuurder met lekke band beroofd

politie

PARAMARIBO – Een 41-jarige man die woensdagavond een lekke band kreeg, is beroofd van zijn tas inhoudende SRD 5000 en bonnen. Hij reed over de Martin Luther Kingweg. Toen hij ter hoogte van Menkendam aankwam, kreeg hij lekke band. Hij stapte uit zijn auto om de lekke band te verwisselen. Tijdens het wisselen kwam een man bij hem en vroeg wat er aan de hand was. Terwijl het slachtoffer bezig was te praten, is zijn schoudertas weggerukt door de rover die vervolgens naar een gereedstaande bromfiets rende. Hij is samen met zijn kompaan gereden in de richting van Latour. Het slachtoffer liep geen letsel op. Hij deed aangifte van de beroving; de politie is nog bezig de rovers op te sporen…[+]

Achttien maanden celstraf voor vervalsen stukken

rechten 3a

PARAMARIBO – Rechter Alida Johanns heeft Qjang S woensdag veroordeeld tot achttien maanden onvoorwaardelijke celstraf voor het vervalsen van rijbewijzen, verblijfsvergunningen, paspoorten en overtreding van de Vuurwapenwet. Zij acht bewezen dat de man stukken heeft vervalst. Zij nam alle bewijsmiddelen over en sloeg acht op de verklaringen van getuigen die aangeven dat zij geld en documenten gaven aan Qjang S. Zij ontvingen echter valse documenten. Er is een echtheidsonderzoek geweest van de documenten. Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar celstraf tegen de verdachte. De raadsman vindt dat de vervalste stukken niet waren overgelegd op de zitting. Volgens hem kunnen de getuigenverklaringen niet tot overtuiging leiden. Hem is niet duidelijk wie de stukken heeft vervalst en het is niet duidelijk dat de verdachte de vervalsing heeft gepleegd. De verdachte gaf in zijn laatste woord aan dat hij geen stukken heeft vervalst…[+]