Commissie herstructurering Psychiatrisch Centrum Suriname geïnstalleerd

volksgezondheid

PARAMARIBO-De commissie herstructurering Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is geïnstalleerd. Dit gebeurde op dinsdag 9 oktober , door minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Deze commissie is voor een jaar geïnstalleerd, te rekenen van 15 augustus 2018 en heeft de navolgende taken: Het voorbereiden casu quo vaststellen van randvoorwaarden voor een herstructureringsproces binnen PCS. Het uitwerken van een tijdspad voor de implementatie van een herstructureringsproces binnen PCS

De commissie herstructurering PCS wordt voorgezeten door Bernhard Abia, beleidsadviseur ministerie van Volksgezondheid, Muriel Ravenberg, beleidsadviseur Farida Kohinor, Human Resourcemanager PCS, Errol Stuger, secretaris bond van personeel PCS en Randherkoemar Nanda, Medisch stafbestuur (Psychiater).Dit staat in een persbericht van NII…[+]