Economische indicatoren onderbouwen druk op valutamarkt niet

prominente ndp

PARAMARIBO – Fluctuatie van de wisselkoers is in strijd met de positieve economische indicatoren en perspectieven. In tegenstelling tot de crisisjaren 2014-2016 is het pad van economisch herstel reeds twee jaar ingezet en er is reeds sprake van een groei van meer dan 2 procent.
De inflatie is teruggedrongen naar minder dan 10 procent en de monetaire reserve is goed voor een importdekking van meer dan vier maanden; meer dan het minimale internationale vereiste van drie maanden. Amzad Abdoel van de Nationale Democratische Partij en voorzitter van de vaste commissie voor de Ontwerpstaatsbegroting 2019, vraagt zich af waarom er dan nog steeds zware druk is op de wisselkoers. “Als je naar deze indicatoren kijkt, dan zou de koers niet moeten fluctueren en niet moeten stijgen. Ook de betaling van rentes en aflossingen zijn nooit een probleem geweest. Ondanks de druk op de staatsbegroting is de regering altijd haar betalingsverplichtingen nagekomen”, zegt Abdoel die maandag de eerste spreker was bij de aanvang van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee.

“De inflatie is sterk gedaald en het overheidstekort wordt steeds kleiner. Vooral op de lopende rekening van de betalingsbalans is dat te volgen in de financiële nota en ook in de rapporten van alle internationale organisaties”, zegt Abdoel. Hij vermoedt dat niet-economische factoren ervoor zorgen dat de koers onder druk staat. Dit komt door handelingen door de samenleving zelf en externe ontwikkelingen zoals de stremming van de valutastroom naar Suriname. “Dat de koers stijgt en fluctueert, kan mijns inziens komen door paniekreacties en speculatief gedrag van hen die op koerswinsten uit zijn, maar vooral de stremming van de eurozendingen waardoor er nu minder US dollars voorradig zijn.”…[+]