Eis tegen politieman voor slaan man

opening politie

PARAMARIBO – Tegen politieman Iquillio B is gisteren achttien maanden celstraf geëist waarvan zeventien voorwaardelijk onder aftrek met een proeftijd van drie jaar. Officier van justitie Astrid Niamat vindt dat de wetsdienaar op 19 juni 2019 Harvey Telles opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht.

De agent heeft reeds een maand in voorarrest doorgebracht. Het slachtoffer is op 2 oktober 2019 overleden. Volgens de vervolgingsambtenaar is er geen causaal verband tussen de letsels van de man en de ingetreden dood. Daarom vroeg zij vrijspraak voor de zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende. Het slachtoffer was opgenomen in het ziekenhuis maar werd elke keer succesvol ontslagen. Het slachtoffer zou op 19 juni 2019 zijn mishandeld. Hij was opgenomen in het ziekenhuis, maar werd op 12 juli in een goede conditie ontslagen uit het ziekenhuis. Na vijf dagen werd hij weer opgenomen om op 26 juli opnieuw in goede conditie te worden ontslagen. Op 4 september werd hij voor de derde keer opgenomen wegens een buikontsteking waarbij hij kwam te overlijden. Advocaat Maureen Nibte vindt dat Iquillio B consistent heeft ontkend dat hij Telles heeft geslagen welk ondersteuning vindt in getuigenverklaringen. Volgens haar zijn de collega’s van de verdachte uitgebreid gehoord, maar zij merkten niets van een mishandeling op. Ook de hulpofficier van justitie had niets opgemerkt op het politiebureau…[+]