Geen enkel land ligt op schema om gendergelijkheid te bereiken in 2030

geen enkel land

Geen enkel land ter wereld ligt op schema om in 2030 gendergelijkheid te bereiken, blijkt uit de nieuwe wereldwijde index die vooruitgang meet op dit gebied.  Eind september 2015 ondertekenden 193 landen de zeventien opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties die tegen 2030 moeten zijn behaald, waarvan dit er een is.

Voor de index zijn 129 landen beoordeeld op 51 punten van veertien doelstellingen. Deze doelen verwijzen naar specifieke gendergelijkheid of raken onderwerpen die een onevenredig effect kunnen hebben op de positie van vrouwen, bijvoorbeeld of ze toegang hebben tot internet of schoon drinkwater. De landen konden 0 tot 100 scoren. Hoe hoger de waarde, hoe meer het land doet om de doelstelling te halen.

Volgens het onderzoek boeken landen met een score van 90 of meer uitstekend vooruitgang, terwijl landen met een score van 59 of lager zeer weinig vooruitgang boeken. Geen enkel land, ook de Scandinavische landen die op dit gebied ver ontwikkeld zijn, scoorde boven de 90.(NU)…[+]