Kennismakingsbezoek Bond LVV en minster Parmessar

Kennismakingsbezoek Bond LVV en minster Parmessar

PARAMARIBO-Minister Rabin Parmessar en zijn directie hebben een officieel kennismakingsgesprek gehad met de Algemene Bond van LVV Personeel (ABLP) onder leiding van Michael Miskin (voorzitter). Tijdens dit bezoek op 13 juni 2019 zat ook het Overleg Orgaan aan, dat de minister informeerde over de brandende vraagstukken het personeel aangaande.

In dit orgaan zitten de hoofden en ook vertegenwoordigers van de afdeling Human Resource, Onder-directoraat Administratieve Diensten, Algemene Zaken en 2 leden van de Bond. De taak van het Overleg Orgaan is om op reguliere basis de minister te adviseren inzake personeelsaangelegenheden. Eveneens adviseert zij ook het personeel van het ministerie.┬áNa de kennismakingsronde is gesproken over onder andere de knelpunten. Minister Parmessar heeft aan het orgaan gevraagd werkbare voorstellen met betrekking tot de personeelsaangelegenheden binnen korte termijn in te dienen, zodat die kunnen worden uitgevoerd. De bondsvoorzitter bedankte de minister voor zijn openhartigheid en constructieve opstelling. De minister wees aan het eind van het gesprek de beleidsadviseurs Jaswant Sathoe aan als gesprekspartner tussen de bond en het ministerie…[+]