Komend VN-klimaatoverleg gaat over wat landen wél doen voor de aarde

klimaat landen

Komende vrijdag start op het VN-hoofdkantoor in New York een speciale klimaatbijeenkomst. Om de onderhandelingen voor het Parijs-akkoord weer vlot te trekken, gaan landen deze keer vooral met elkaar delen wat er wél goed gaat.

Hoe staat het er nou eigenlijk voor met die VN-klimaatonderhandelingen? De wereld lijkt een beetje vast te zitten op een plateau. Het Parijs-akkoord van 2015 is op zich ambitieus en heeft brede steun, maar het is nog steeds niet concreet vertaald naar wat landen daadwerkelijk gaan doen, met name ten aanzien van het verlagen van de uitstoot.

Zo is in Parijs afgesproken om te proberen de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Een speciaal IPCC-klimaatrapport heeft vorig jaar uitgerekend dat de mondiale uitstoot van broeikasgassen daarom in 2050 op nul moet liggen. Om daar realistisch op uit te komen, moet de uitstoot al over tien jaar bijna gehalveerd zijn.(NU)…[+]