Landbouwvoorlichters krijgen training in statistieken

Landbouwvoorlichters 1 (002)

Het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij is vrijdag 7 februari gestart met een training in statistieken ten behoeve van de landbouw voorlichters. Voor een aantal van de voorlichters betreft het een refreshment. Rapportage en dataverzameling ten behoeve van de statistieken zijn de basis van deze training. Aan de hand van de statistieken kan de ontwikkeling over een periode bekeken worden en kan het beleid gerichter worden bepaald. Tijdens de training wordt meegegeven hoe data te verzamelen en waaraan deze data moet voldoen. De dataverzameling behoort op de juiste manier te geschieden, daar er anders een vertekend beeld kan ontstaan. Voor het ministerie is het dus zaak dat alle landbouw voorlichters goed getraind en onderlegt het veld in trekken. Dit is ook één van de reden waarom minister Rabin Parmessar veel waarde hecht aan trainingen zowel het geven alsook volgen ervan. Door de trainingen te volgen blijft men op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en het kan ertoe leiden dat het werk beter wordt uitgevoerd. “Wij zullen blijven investeren in de factor mens, daar zij belangrijk is voor de hele keten en door trainingen blijven ze scherp en kunnen wij samen de gehele sector beter ontwikkelen”, zegt de LVV bewindsman…[+]