Livorno doet dringend beroep op LVV-minister voor opschonen enkele waterwegen

bewoners Livorno doen beroep op LVV 1 (002)

LIVORNO-De bewoners van het ressort Livorno hebben een dringend beroep op LVV-minister Parmessar gedaan voor het opschonen van enkele belangrijke waterwegen. Dit beroep is voorgelegd aan de presidentiele commissie en zij heeft daarmee meteen ingestemd voor de uitvoering.

De opdracht is gegeven aan het staatsbedrijf Surzwam N.V. Het staatsbedrijf Surzwam onder leiding van directeur Perdiepkoemar Khedoe, is woensdag 14 augustus 2019 gestart met werkzaamheden in dit ressort. Khedoe geeft aan dat het bedrijf speciaal in het leven is geroepen om de infrastructurele werken vallende onder het ministerie van LVV aan te pakken. Daarnaast verricht dit staatsbedrijf ook werkzaamheden voor het Kabinet van de President.

Het kanaal aan de Sujafiweg is ook opgehaald. Dit belangrijke verbindingskanaal zorgt ervoor dat het water wordt geloosd naar de Suriname rivier. Bhagwandin Chanderbhan meer bekend als Manna, geeft aan dat hij enorm last heeft ondervonden tijdens de grote regenval. Hij is daarom zeer ingenomen met de acute hulp geboden door minister Parmessar. Namens de gemeenschap dankte hij de bewindsman voor de directe aanpak. Manna die reeds 28 jaar in de agrarische sector zit, zegt voor het eerst zoveel wateroverlast gehad te hebben op zijn areaal, hij heeft als gevolg daarvan veel schade geleden. Voor hem is dit een enorme opluchting dat het kanaal na 4 jaren wordt opgeschoond…[+]