LVV en SinoSu ondertekenen MOU voor suikerrietteelt

NII

PARAMARIBO – Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en SinoSu Development Group NV hebben een ‘Memorandum of Understanding’ (MOU) getekend voor de opzet van een suikerrietaanplant. De ondertekening vond plaats op 20 december. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht.

Na de oogst van het suikerriet zullen de partners deze verwerken tot onder andere ethanol en suiker. Voor dit suikerrietproject is aan SinoSu NV een perceelland groot circa 40.000 hectare in het district Nickerie toegewezen. Het ministerie van LVV en Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) hebben onderzoek gedaan naar een ideaal perceelland voor de suikerrietaanplant. Eveneens is de opzet van een krachtcentrale opgenomen in de MOU.

Voor de uitvoering van dit project gaat SinoSu NV andere partners in China aantrekken. De MOU heeft een geldigheidsduur van twee jaar en naar verwachting zal het project in 2019 aanvangen. Voor de aanvang van dit project zal er een haalbaarheidsstudie gedaan worden, waaraan veldonderzoeken zijn verbonden. Met de resultaten van de onderzoeken wordt een projectontwerp geschreven…[+]