“Meevallers in goud en olie nog geen garantie op duurzame ontwikkeling”

DNA wil ook

PARAMARIBO – Met een verwachte economische groei van 0,5 procent in 2016 en twee sterke meevallers in de mijnbouwsector zal de Surinaamse economie volgens de regering meer ademruimte hebben in 2018. De meevallers zijn de grote goudvoorraden die in Saramacca zijn ontdekt en de grotere kans van een olievondst voor de kust. Amzad Abdoel (NDP), waarnemend leider van de regeringsfractie, maant aan tot nuchterheid met deze meevallers omdat deze op termijn niet zullen leiden tot duurzame ontwikkeling.

“Laat mij hierbij aangeven dat ik zeer optimistisch ben omtrent deze ontwikkelingen en dat zij vele voordelen zullen meebrengen voor land en volk. Echter ben ik niet ervan overtuigd dat deze voordelen zullen leiden tot duurzame welvaart en welzijn waar wij uiteindelijk naar toe moeten gaan. Deze zijn slechts van tijdelijke aard, mits hiermee goede investeringen worden gepleegd”, legt de fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP) voor aan de regering in reactie op de jaarrede van waarnemend president Ashwin Adhin. Hij verwijst naar eerdere uitspraken van president Desi Bouterse waarin gesteld wordt dat het blindstaren op de mijnbouwsector als duurzame ontwikkelingsbron een schijnwelvaart is…[+]