“Mensen maken zich op Facebook schuldig aan karaktermoord”

facebook

PARAMARIBO – “Mensen maken zich op Facebook schuldig aan karaktermoord”, merkt advocaat Irene Lalji op. Zij vindt het erg dat personen haar op Facebook beledigden, nadat een foto van haar werd geplaatst als een van de advocaten van ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en Planning.

Lalji legt uit dat het recht van vrije meningsuiting er is, want we leven in een rechtsstaat en democratie. “We vergeten echter dat het recht van vrije meningsuiting begrensd is. Het is geen absoluut recht, maar is begrensd door moraal en fatsoen en het Wetboek van Strafrecht namelijk smaad, laster en belediging.” Er was een foto van haar op Facebook waarop personen hebben gereageerd. Zij ervoer de opmerkingen echter als meer dan een belediging. “Als ik aangifte had gedaan tegen de personen, zou er wat moeten volgen.” Zij onderstreept dat Facebook een medium is geworden waar haat, rassendiscriminatie, smaad, laster, belediging en mensen die niet betalen te schande worden gemaakt. Ook bedrijven worden kapotgemaakt. “Daar moeten wij mee ophouden”, aldus Lalji. Haar collega Murwin Dubois zegt dat men in het hele spectrum vergeet dat het uitgangspunt van de strafwetgeving is dat eenieder onschuldig is totdat de schuld is bewezen…[+]