“Mi bron a oso”

grasbranden gestegen

PARAMARIBO – “Mi bron a oso”, zei Irenzo P (32) die verdacht wordt van brandstichting. Hij stichtte brand in het huis van zijn zwager. Hij zei dat zijn geld is weggenomen door de vrouw van zijn zwager.

De getuige zei dat de verdachte zijn huis in brand stak. Als gevolg van de brand zijn de zeven kinderen van de benadeelde dakloos geworden. Hij zei dat zijn kinderen schoolgaand zijn, maar geen plek hebben om te wonen. Hij vindt dat het bewijs er is dat Irenzo P brand in het pand stichtte. Volgens hem brandde alles af. De verdachte ging naar de woning van de benadeelde en nam geld weg. Hij kocht brandstof en zette die in een jerrycan. De benadeelde vertelde dat hij thuis kwam en zag dat er rook uit zijn woning kwam. Het hele huis stond binnen korte tijd in vlammen. Hij ging achter de verdachte aan en wist hem aan te houden. Er zijn kinderen die zagen dat Irenzo P het huis in brand stak. De getuige bracht hen niet naar de politie omdat het bewijs volgens hem al vaststaat. Hij zei alles kwijt te zijn geraakt. “Ik wil die man niet meer in de buurt zien”, zei de getuige. Irenzo P is patiënt van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Officier van justitie Mirela van Dijk vroeg deskundige rapportage van de man, welk verzoek gehonoreerd werd door de rechter. Op 13 maart wordt de behandeling van deze zaak voortgezet…[+]