Minister Getrouw: Slachtoffers mensenhandel centraal in handhavingsbeleid Juspol

juspol

PARAMARIBO-De bestrijding van mensenhandel krijgt dit jaar bijzondere aandacht in het beleid van het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol). Voor 2019 is een actieplan samengesteld dat moet resulteren in de preventie van mensenhandel. Daarbij zal de positie van het slachtoffer centraal staan bij alle voorlichtings- en preventie- activiteiten.

Dit zei minister Stuart Getrouw van Juspol op woensdag 28 februari 2019 bij de opening van de Trafficking in Persons Conferentie 2019 in de Royall Ballroom van Torarica.Deze conferentie, bijgewoond door verschillende overheidsfunctionarissen, ambassadeurs, districtscommissarissen en vertegenwoordigers van verschillende Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en religieuze organisaties, had als doel de samenwerkende partners te informeren over het beleid van het ministerie op dit stuk en een maatschappelijke discussie opgang te brengen. Volgens de minister moet de bewustwording binnen de samenleving vergroot worden, teneinde alle vormen van mensenhandel een halt toe te roepen. “Zonder afnemers van oneerlijke producten of seksuele diensten, wordt het voor plegers van mensenhandel minder aantrekkelijk om mensen uit te buiten. Daarom is het nodig om een maatschappelijk debat op te starten over de toelaatbaarheid van mensenhandel”, stelt minister GetrouwDe bewindsman zegt dat mensenhandel een misdaad is, die slachtoffers van hun vrijheid beroofd en hun waardigheid ontneemt. “Misdaad gaat gepaard met mensonterende omstandigheden, waarbij de fundamentele rechten van de slachtoffers worden geschonden. De regering heeft zich altijd gecommitteerd om mensenhandel te bestrijden”, zegt hij. Het instellen van de werkgroep Human Traffiking, het opzetten van een Tip-afdeling bij het Korps Politie Suriname in 2006 en vervanging van de oude wetgeving, noemt hij als maatregelen vanuit de overheid om mensenhandel te bestrijden…[+]