Minister Getrouw wil veiligere Wijdenboschbrug

NII

PARAMARIBO – Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie geeft aan dat er op de Wijdenboschbrug regelmatig verkeersincidenten plaatsvinden met alle ongerief voor de weggebruikers. Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft daarom besloten zogenaamde venstertijden te introduceren, waardoor zwaar materieel niet zomaar over de brug kan gaan.

 

Dit betekent dat het verkeer op vastgestelde tijden en met begeleiding van de politie over de brug mag. Aan zowel de oostelijke als westelijke zijde van de brug wordt er streng toezicht gehouden op vrachtwagenchauffeurs die een

boro willen nemen. Het gaat om de veiligheid van burgers en die mag niet in gevaar komen, aldus minister Getrouw. Wanneer een ondernemer de oversteek wenst te doen moet die dat tijdig doorgeven aan de politie, die de zaak verder begeleidt.

Minister Getrouw geeft in een persbericht van het ministerie aan, dat er op het moment dat een vrachtwagen wordt overgezet het verkeer over de brug voor korte tijd wordt stilgelegd en er even stremming zal plaatsvinden. Echter, hij geeft aan, dat er professionals bij de politie zitten die alles in goede banen leiden. Deze maatregel is niet slechts voor de feestdagen maar juist om de veiligheid op de brug ook na de feestdagen te handhaven. Ook voor tourbussen is voorlopig besloten dat deze niet over de brug gaan totdat er een oplossing voor is gevonden, zegt de bewindsman.

Minister Getrouw stelt verder dat bij verkeersveiligheid ook de attitude van de weggebruiker van belang is. Als de regels stipt worden nageleefd kan er veel ongerief op de weg voorkomen worden. De Motor Surveillance Dienst (MSD) zal tussen negen uur ’s morgens en twaalf uur ’s middags en tussen vier en zes uur ‘s middags zwaar transport begeleiden. Tussen elf uur ’s avonds en vier uur ‘s ochtends mag zwaar transport zonder begeleiding over de brug. De bewindsman geeft de samenleving de garantie dat er alles aan wordt gedaan om de veiligheid te garanderen…[+]