Minister LVV stuurt technische delegatie voor oriëntatie bezoek aan Asidonhopo

Minister LVV stuurt technische delegatie naar Asidonhopo 4 (002)

Een team van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is in opdracht van LVV-minister, Rabin Parmessar, voor een oriëntatiebezoek afgereisd naar het dorp Asidonhopo. Het team staat onder leiding van de LVV-Coördinator van Regio Midden, Rudi Martodimedjo en bestaat uit landbouw- en veeteeltdeskundigen. Het ligt namelijk in de bedoeling dit Saramaccaans dorp, liggend in het district Sipaliwini, agrarisch te ontwikkelen.

Het bezoek van het team van LVV is als gevolg van een schrijven van het Groot Opperhoofd der Saramaccaners, Albert Aboikoni, aan minister Parmessar. Met interesse heeft het Groot Opperhoofd de ontwikkelingen van het ministerie gevolgd, in het bijzonder de faciliterende rol die het vervult met betrekking tot initiatieven op het gebied van landbouw, pluimvee en visserij. In zijn brief heeft hij aangegeven dat Asidonhopo gereed is te werken aan de groei van de nationale economie.

Gelet op de behoeften van de dorpsbewoners heeft het ministerie besloten de focus te leggen op pluimvee. Een andere taakstelling van de afgevaardigde delegatie is het bekijken van mogelijkheden voor het telen van napi. Het ministerie heeft gesprekken gevoerd met exporteurs, die bereid zijn gevonden deze af te nemen, aangezien gebleken is dat er een ruime afzetmarkt hiervoor bestaat.

De delegatie zal eveneens voorbereidingen treffen voor een bezoek van minister Parmessar naar Asidonhopo. Groot Opperhoofd Aboikoni heeft de minister uitgenodigd om aan het begin van dit droog seizoen zijn gast te willen zijn, op zijn residentie te Asidonhopo aan de boven Suriname rivier. Het stamhoofd wenst gaarne van gedachten te wisselen met de minister, over onder andere bestaande landbouw initiatieven in zijn beheersgebied en hoe deze de ondersteuning zouden kunnen krijgen van het ministerie…[+]