Multidisciplinaire inspectie nog steeds gaande

salon

De multidisciplinaire inspectie, die gevoerd wordt in het kader van de controle en naleving van de Covid-19 protocollen, is nog steeds gaande. Het gaat om de clusterinspectie die gedaan wordt door zes verantwoordelijke ministeries. Ingaande 24 december, gelden de aangescherpte maatregelen die door de regering zijn gepresenteerd.

Conform de mededelingen geldt dat alleen de essentiƫle diensten, door de regering genoemd, diensten mogen aanbieden. Tegen de bedrijven die niet behoren tot de essentiƫle diensten en toch open zijn voor het publiek, zullen er harde maatregelen getroffen worden en eventueel overgaan tot intrekking van de vergunning. Ook zijn uitvaartbedrijven verplicht contact te maken met het Clusterteam die de nabestaanden zal begeleiden, aan de hand van de Covid-19 preventie protocollen voor uitvaarten.

De afgelopen dagen zijn er harde maatregelen getroffen tegen bedrijven die de Covid-19 protocollen niet (voldoende) naleven. Dit om de verspreiding van het virus te beperken en zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden. Het gaat om de clusterinspectie die gedaan wordt door de Arbeidsinspectie van de het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) van het Ministerie van Volksgezondheid, Economische Controle Dienst (ECD) van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Politie en de Bestuursopzichters van de districtscommissaris behorende bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Voor meer informatie, klachten en aanmeldingen van bedrijven en belanghebbenden kan er gemaild worden naar: clustercovid19team@gmail.com. De uitvaartbedrijven kunnen zich ook telefonisch aanmelden op: +597 8265056 (mevrouw M. Nelson)…[+]