Noersalim installeert leden Raad van Toezicht Pensioenfonds Suriname

noersalim

PARAMARIBO – Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Suriname geïnstalleerd. Dit meldt het ministerie in een persbericht.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, onder wie een voorzitter die wordt bijgestaan door een secretaris. Deze raad is belast met het houden van toezicht op de uitvoering van de taak die aan de directie is opgedragen. Hij doet aan de bewindsman voorstellen toekomen die in het belang van de toepassing van de Ambtenarenpensioenwet noodzakelijk zijn. “U moet er zeker op toezien dat de directie van het Pensioenfonds Suriname jaarlijks schriftelijk verslag doet aan de raad”, richtte minister Noersalim zich tot de nieuwbakken leden.

Edmund Leilis is de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds van het BIZA. De overige leden zijn Rudi Soerodimedjo (BIZA), Liane Halfhide van het Ministerie van Financiën, Ronald Hooghart en Dorothy Telting van de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) en Maya Srihar Doobe (BIZA) als secretaris. De leden van de Raad van Toezicht zijn vorig week voor een periode van vijf jaar door de bewindsman benoemd…[+]