Onderwijsminister Ferrier participeert aan IDB-event

idb

WASHINGTON- De Inter-American Development Bank (IDB) en het Center for Universal Education (CEU) van het Brookings Instituut, organiseerden een internationale conferentie in Washington, D.C. met als doel de ministers van Onderwijs van de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio bijeen te roepen om zich te concentreren op de vraag hoe de vooruitgang in het mondiale onderwijs versneld toe te passen door een verscheidenheid van innovaties.

Het Brookings Instituut is een non-profit instituut, dat focust op onderzoek en heeft een internationaal karakter. Brookings-experts vestigden de aandacht erop dat, 825 miljoen kinderen in landen met een laag tot middelhoog inkomen, de helft van de hedendaagse jeugdgeneratie, in 2030 volwassenheid heeft bereikt zonder dat zij over de vaardigheden beschikken, die nodig zijn om te gedijen in een carrière en de kwaliteit van het leven.

De conferentie werd bijgewoond door onderwijsvernieuwers, financierders, beleidsmakers en beoefenaars wereldwijd, die zijn nagegaan in hoeverre de belofte van een inhaalslag in het onderwijs waargemaakt kan worden. Dit concept is gericht op het benutten van innovatie om de vooruitgang van het onderwijs te versnellen. De ministers van Onderwijs en overheidsambtenaren uit Argentinië, de Bahama’s, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haïti, Jamaica, Nicaragua, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay en Suriname kregen de gelegenheid om te discussiëren over kwesties zoals toegang tot het onderwijs, kwaliteit en relevantie en het bedenken van een visie om ‘een sprong voorwaarts’ te maken in het onderwijs in hun respectieve landen. Dit staat in een persbericht van het Nationaal Informatie Instituut…[+]