PALU aanvaardt 2018 met positieve instellingen

palu

PARAMARIBO – De Progressieve Arbeiders- en Landbouwers Unie (PALU) gaat 2018 vol vertrouwen tegemoet en roept de Surinaamse gemeenschap op om dit ook te doen. Dit zelfvertrouwen komt niet, omdat de partij ineens wonderen verwacht vanuit het regeerbeleid. Dit werd in een persbericht meegedeeld.

Maar na gedegen studie meent de partij te hebben achterhaald wat de belangrijkste redenen zijn, dat de ontwikkeling van Suriname sinds onze staatkundige onafhankelijkheid maar niet goed op gang komt. Deze analyse is opgenomen in het PALU-jubileumboek. Gewapend met deze nieuwe inzichten zou Suriname al op relatief korte termijn belangrijke successen kunnen boeken en een onderbouwd langetermijnontwikkelingsplan kunnen uitzetten. Dit zegt de voorzitter van de PALU tijdens de traditionele owru yari van de partij. Het is daarom niet verwachtbaar dat plotseling een zodanige ommekeer in benadering zal ontstaan in het gevoerde beleid, waardoor het uitzicht verbetert om op eigen kracht uit de huidige financiële economische crisis te geraken. Ook vanuit grote delen van de oppositie is niet te verwachten dat er plotseling inzichten zullen worden gepresenteerd die de hoop op een structurele verbetering van onze nationale ontwikkeling kunnen vergroten. Alles wat er tot nu toe door de oppositie is gepresenteerd, is al of niet terechte kritiek op de regering en het beleid. Maar de blote bewering dat zij het beter zouden doen dan de huidige regering, biedt geen enkele garantie daartoe…[+]